NRB

Ministryně Nováková: Podpoříme byznys společně jako „Tým Česko“

noviny 696×576
spolupráce Tým Czech republic: The country for the future
02.10.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes poskytlo záštitu nad aktivitami Týmu Česko. Volné sdružení šestice státních institucí (Českomoravská záruční a rozvojová banka, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR), které pomáhají rozvíjet byznys v Česku a mezi než se dnes přidala ještě agentura CzechTourism, se chce ještě víc př ibl ížit potřebám českých firem a nabídnout jim sv é služby v komplexní formě.

„Pro mě je velmi důležité, že spolupráce těchto šesti institucí v rámci platformy Tým Česko neznamená pro firmy jen zjednodušení přístupu k podpoře a asistenci státu, ale především možnost vytváření individuální nabídky služeb státu. A to podle potřeb každé jednotlivé firmy během celého jejího životního cyklu – od nápadu, přes vývoj, výrobu, tržní lokalizaci až po expanzi na zahraniční trhy. Služby jednotlivých institucí tak díky propojení v rámci Týmu Česko na sebe mohou optimálně navazovat, doplňovat se. Zásadním faktorem však je, že se jedná o otevřenou platformu spolupráce,“ vysvětlila ministryně Marta Nováková. Memorandum o sdílené podpoře podnikání podepsala se zástupci Týmu Česko dnes na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Tým Česko nyní sdružuje Českou exportní banku, CzechInvest, CzechTrade, Českomoravskou záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologickou agenturu ČR. Dnes se mezi ně přidala i agentura CzechTourism. Pod společnou vlajkou teď usilují o to, aby firmám usnadnily přístup k institucionální podpoře a zlepšily jejich orientaci v poskytovaných službách.

Víc než součet sedmi
V praxi proto vznikl společný tým Key account manažerů, takřečených „KAMů“. Jsou to profesionálové, kteří v daných institucích již působí a nyní se navíc vzájemně školí v produktové nabídce celého portfolia Týmu Česko. V každé ze šesti (resp. již sedmi) institucí tak působí manažer, který dokáže poradit klientovi či zájemci o institucionální pomoc, kam se obrátit.

 „Naším hlavním cílem je usnadnit podnikatelům přístup ke státní podpoře, ať už ve formě finančních nástrojů nebo dotací. Pokud se podnikatel obrátí na kteroukoli ze zapojených institucí, její pracovníci mu jsou schopni pomoci a nabídnout mu produkty i ostatních členů,“ řekl po podpisu memoranda předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek. Právě ČMZRB dnes převzala od České exportní banky symbolický štafetový kolík a získala tak rotující předsednictví týmu.  Sdružování podobných státních institucí pod společnou hlavičku je ve světě běžné. Například ve Skandinávii je to Team Finland. Komplexní informace o týmu, který má usnadnit život nejen malým a středním firmám, jsou k dispozici na webových stránkách: www.tym-cesko.cz.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články