NRB

Národní rozvojová banka připravuje zadávací řízení na výběr realitního manažera

veřejná zakázka UB
zadávací řízení
27.10.2021

Národní rozvojová banka (NRB) plánuje prodat stávající portfolio nemovitostí a hledá vhodné alternativní administrativní prostory k nájmu. S ohledem na uvedené a s cílem připravit zadávací podmínky co možná nejvhodněji pro široké spektrum potencionálních dodavatelů služeb se NRB rozhodla realizovat předběžnou tržní konzultaci.

Záměrem NRB je prodej stávajícího portfolia nemovitostí banky a současně vyhledání a zprostředkování nájmu vhodných alternativních administrativních prostor, včetně zprostředkování jejich vybavení a zajištění přestěhování pracovišť banky do nových nájemních prostor. Pro zajištění úspěšné realizace tohoto projektu a získání potřebné přidané hodnoty, kterou restrukturalizace nájemních a vlastnických vztahů má přinést, je nutné, aby jej vedl a řídil jeden externí subjekt, který bude v přímém smluvním vztahu s bankou a bude garantovat bezproblémový a včasný průběh projektu.

Hlavním cílem projektu je optimalizace a inovace pracovního prostředí, tj. změna celkového pracovního prostředí banky, nahrazení současného pracoviště s již zastaralým technickým zařízením a vybavením za nová pracoviště v moderních prostorách v odpovídajícím standardu. Vedle těchto důvodů je cílem projektu také dosažení úspory provozních nákladů zbavením se procesů spojených s provozem nemovitostí.

Projekt by měl být uskutečněn v časové návaznosti na ukončení doby nájmu ve stávajících nájemních prostorách v Praze, tj. v březnu 2023. Právní podporu projektu zajišťuje HAVEL PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář.

Dokumenty ke stažení k této veřejné zakázce:
Oznámení veřejné zakázky
Doplňující dotazník
Návrh kvalifikace

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články