NRB

Nové zdroje pro úvěry obcím

Businesswoman,Study,Documents,In,Office,Closeup,Paperwork,Concept
podpora municipalit
12.11.2015

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., podepsala rámcovou úvěrovou smlouvu s Rozvojovou bankou Rady Evropy (dále též „CEB“) pro poskytování úvěrů obcím.

Jde v pořadí o již čtvrtou podobnou smlouvu, kterou ČMZRB s touto renomovanou finanční institucí uzavřela. Nově poskytnutý úvěr ve výši 20 mil. EUR bude využíván pro poskytování úvěrů městům a obcím na zlepšení životních podmínek a na ochranu životního prostředí. Úvěr CEB bude možné čerpat až do března 2018, doba jeho splatnosti je 15 let. Prostředky od CEB budou využity v rámci programu OBEC 2, který je realizován již od roku 2006 a ve kterém obce vyčerpaly úvěry za více než 700 mil. Kč

Při výběru projektů pro financování bude kladen důraz na to, aby financované projekty a jejich realizátoři dodržovali  tuzemskou i evropskou legislativu, včetně Evropské konvence o lidských právech a Evropské sociální charty. Při realizaci projektů musí být též dodržena všechna pravidla stanovená pro zadávání veřejných zakázek, pro ochranu životního prostředí a plnění povinností vyplývajících z předpisů o boji proti korupci.

CEB je mnohostranná rozvojová banka, která byla založena v roce 1956 a až do roku 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy. Česká republika je členem CEB od února 1999. Činnost CEB je na území ČR realizována především prostřednictvím úvěrových linek přes banky a leasingové společnosti. Úvěry CEB poskytované do České republiky jsou zaměřeny především na podporu malých a středních podniků a projektů municipalit v oblasti rozvoje a obnovy měst a venkova a v oblasti životního prostředí.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin