NRB

Program EXPANZE

Program Expanze zajišťuje malým a středním podnikům přístup k získání investičních a provozních úvěrů. V dokumentu FAQ jsme shrnuli odpovědi na nejčastěji kladené otázky k tomuto tématu, kromě toho tu najdete i informace ohledně způsobilosti vozidel. 

FAQ