NRB

Naplnění principu Průmyslu 4.0 i díky bezúročnému úvěru z programu EXPANZE

Mipexa 3 nově
bezúročný úvěr OPPIK pořízení nové technologie strukturální fondy EU
13.05.2019

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Díky řadě partnerů, s nimiž Mipexa intenzivně spolupracuje, dokáže zajistit kompletní dodavatelský servis všech druhů a jakostí materiálů, povrchových úprav i dopravy. Velký podíl dílů obráběných v jejích prostorách tvoří odlitky z litiny, oceli či hliníku v ročních sériích od tisíce do několika set tisíců kusů.

Pokud se podíváme na webové stránky společnosti, uvidíme přehlídku log renomovaných firem zvučných jmen, jejichž produkty jsou známé po celém světě. Ti všichni patří k odběratelům Mipexy. Důvodem jejich volby je fakt, že firma je schopna beze zbytku plnit jejich požadavky a realizovat výrobu nových produktů na špičkové úrovni. Je nutno dodat i to, že společnost spolupracuje se zákazníky z mnoha oblastí strojírenského průmyslu. Za dobu svojí existence se stala tradičním dodavatelem například společností Daikin, Mahle, Concentric, Senertec, Unex či Scania, Man nebo Liebherr.

Jasně daný směr

Přelomovým však bylo právě partnerství s jednou z uvedených firem – společností Daikin. „Celá naše firma dostala díky tomuto zákazníkovi velký impulz,“ vzpomíná Ing. Josef Kubičík, zakladatel a jednatel společnosti Mipexa. „S ním jsme totiž v roce 2010 začali řešit sériovou výrobu. Díky spolupráci s Daikinem jsme od té doby začali výrazně růst, což nás motivovalo k dalšímu zlepšování a utvrdilo směr, kterým chceme jít. Je samozřejmě nutné se stále zajímat o obrábění jako takové, včetně upínání a měření, které máme na špičkové úrovni, ale musíme sledovat i současné trendy,“ dodává.

Postupem času však bylo vedení Mipexy nuceno uvažovat o dalších změnách. Vzrůstající požadavky zákazníků, tlak na udržení konkurenceschopnosti i nedostatek lidí, který je dnes obvyklou bolestí ve strojírenských firmách, stály za myšlenkou dát se cestou automatizace, vytvořit linkovou výrobu a začít uplatňovat procesní postupy. „Nechtěli jsme se prostě jen více přiblížit principům Průmyslu 4.0, chtěli jsme je skutečně naplňovat,“ konstatuje Josef Kubičík. Podle jeho slov však automatizace a rozložení výroby do několika procesů závisí na specifikách výroby. Jednodušší zadání se automatizují mnohem snadněji. Zakázková a speciální výroba pestrá na díly si jednoznačně žádá složitější aplikace.

Pokud jde o pořízení technologií pro podporu své výroby, Mipexa vždy oslovuje technologické lídry na trhu. „V této oblasti neděláme žádné kompromisy,“ říká Ing. Kubičík. „Technologické vybavení společnosti vždy chceme mít na prvotřídní úrovni, ať už hovoříme o strojovém parku, používaných nástrojích, či vybavení měřicí laboratoře. To bylo například vytvořeno ve spolupráci se společností Mitutoyo, která je důležitým partnerem naší firmy v oblasti měření.

Úvěr pro automatizaci od A do Zet

Automatizace výroby však přinesla i celou řadu dalších nezbytných investic do nových technologií, bez nichž by byl výrobní proces neúplný. Vzhledem k tomu, že vedení Mipexy klade velký důraz na kvalitu i na ucelenou nabídku produktů napříč výrobou, preferuje pochopitelně možnost pro konkrétní oblast spolupracovat s co nejmenším počtem dodavatelů. Tento záměr také stál za spojením se společnostmi Renishaw a Fanuc, které se zde automatizace výroby účastní téměř od začátku.

Dodavatelé však nejsou jediným důležitým faktorem, jako vždy a všude je v neposlední řadě třeba řešit finance. Volba vedení Mipexy byla zcela jasná – Českomoravská záruční a rozvojová banka. „S ČMZRB jsme spolupracovali již dříve, kdy nám ručila za úvěry,“ vysvětluje Josef Kubičík. „Nyní jsme připravovali rozsáhlejší projekt. Předem jsme věděli, že budeme potřebovat ve spolupráci s naší bankou větší podporu, proto jsme se opět obrátili na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. A musím ocenit velmi rychlou reakci,“ dodává. „Pan Keler, ředitel ostravské pobočky, s námi jednal již rok před začátkem onoho projektu. Znal naši situaci hodně podrobně, takže jsme mohli správně nastavit mantinely spolupráce. Opravdu důležitá byla znalost banky prostředí v naší firmě.

ČMZRB nabídla Mipexe program Expanze, v jehož případě se při splnění podmínek jedná o dlouhodobý bezúročný úvěr. Ten je podle mínění Ing. Kubičíka pro firmy velmi výhodný. „Firmy našeho typu, které se velmi dynamicky rozvíjejí, se bez úvěru neobejdou,“ říká. „Nám tento úvěr pomohl při stavbě nové haly, do které jsme potřebovali umístit nové technologie. Velmi důležitá je také naše spolupráce s ČSOB. Již dříve jsem kladl při výběru banky důraz na její přístup – banka totiž sleduje plánování investic naší firmy a pak umí posoudit výstupy těchto investic. Myslím, že obě strany ze spolupráce profitují a vidí v ní smysl.

ČMZRB má podle něj nastaveny standardy, které je nutné splnit. „Náš případ byl trochu složitější,“ vzpomíná Ing. Kubičík. „Probíhaly u nás investice většího rozsahu, ale nepotřebovali jsme prostředky hned, takže jsme vše vyřídili za tři měsíce. Vše se však dá běžně stihnout rychleji. V současné době čerpáme úvěr, který začneme splácet od příštího roku. Přínos naší spolupráce je zcela jasný – ať už hovoříme o dostupnosti prostředků, bezúročnosti některých půjček, nebo o rychlém přístupu k financování.“

A jak vidí Mipexa svoji budoucnost? Podle Ing. Kubičíka firma, která chce něčeho dosáhnout, musí mít své vize a plán rozvoje, který úzce souvisí s plánem investic. A najít správného partnera na poli financování je neméně důležité. „I my tento plán máme,“ říká, „jak v oblasti investic do technologií, tak v postupném zdokonalování našeho areálu a zázemí pro všechny zaměstnance. Také chystáme kompletní elektronickou dokumentaci a implementaci obousměrné komunikace mezi ERP/MES systémem a celou výrobou.

Kvalita lidí i strojů

Důraz na nové technologie obecně, a ty informační zvláště, klade vedení Mipexy především z jednoho důvodu, a tím jsou lidé. „Vždy se snažíme o využití nových informací v plné míře, čímž lze úspěšně omezit klesající odbornou kvalifikaci lidí, která trápí většinu strojírenských firem,“ zamýšlí se Josef Kubičík. „Nové technologie jsou aplikovány do výroby s ohledem na co nejjednodušší ovládání a mnohdy je doplníme řadou vlastních vylepšení. Ostatně zaměstnanci jsou pro nás celkově tím nejdůležitějším kapitálem, který máme. Můžeme mluvit o štěstí, že zaměstnáváme hodně lidí, kteří jsou špičkami ve svém oboru a stále na sobě pracují. Díky tomu máme možnost navyšovat obrat firmy nahrazováním manuální práce automatizací a využít svou pracovní sílu na činnosti s vyšší přidanou hodnotou.“

V současné době ve firmě pracují tři automatizované robotické linky. Výrobní linku vždy obsluhuje robot, včetně automatického měření v lince a zpětné vazby korekcí pro jednotlivé stroje. Jeden operátor stroje dohlíží na šest výkonných strojů. V říjnu letošního roku zde bude spuštěno automatizované pracoviště o třech robotech obsluhujících devět obráběcích strojů. Na to vše bude dohlížet pouze jeden operátor. Vedení firmy má v plánu postupně automatizovat až 70 % produkce.

Nikde nechceme zaspat, protože firma je tak silná, jak je její nejslabší článek,“ uzavírá Ing. Kubičík. „Vyvinuli jsme vysoce sofistikovaný systém kontroly kvality a v kombinaci s vysokou úrovní výroby jsme firma s téměř nulovou zmetkovitostí. Jsme schopni si vyhodnotit, kde ztrácíme konkurenceschopnost, a typově si vybíráme zakázky, které odpovídají našemu zaměření a kde můžeme uspět.“

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin