NRB

Obráběcí stroj financovaný Expanzí navýšil výrobní kapacitu o třetinu

TYC Kooperace UB
bezúročný úvěr OPPIK pořízení nové technologie strukturální fondy EU
03.11.2018

Společnost TYC Kooperace je jedním z malých a středních podniků, kterým zvýhodněný úvěr z programu EXPANZE usnadnil další rozvoj. A to jednak díky možnosti odložení splátek a jednak díky úspoře finančních prostředků na úrocích. Firma z Mýta u Rokycan se v druhé polovině loňského roku rozhodla pořídit nový obráběcí stroj, získat úvěr na něj by však pro ni bez ČMZRB bylo obtížné.

Společnost TYC Kooperace se zaměřuje se na kompletní dodávky strojních dílů a obrobků dle individuálních potřeb zákazníků. Výroba probíhá jak na strojích, které jsou v jejím vlastnictví, tak za využití externích subdodavatelů. „Naším dlouhodobým cílem je zvýšit podíl vlastní činnosti na tržbách, což nám umožní pružněji reagovat na poptávku zákazníků, zkrátit dodací lhůty a zajistit dlouhodobě stálou vysokou kvalitu výrobků,“přibližuje potřeby společnosti Ondřej Tyc, její jednatel.

Z tohoto důvodu se firma rozhodla v druhé polovině loňského roku pořídit nový obráběcí stroj, díky kterému dokáže zvýšit svou výrobní kapacitu až o třetinu. „Tato horizontální vyvrtávačka nám umožňuje vyrobit široké spektrum technologických operací a výrobků, takže díky ní můžeme více pomoci našim zákazníků a lépe vyhovět jejich potřebám,“ zdůrazňuje přínosy pořizované technologie Ondřej Tyc.

Pořizovací hodnota tohoto obráběcího stroje byla devět milionů korun. Firma TYC Kooperace byla v té době na trhu ale teprve tři roky a získat takto vysoký úvěr by pro ni bylo obtížné. Rozhodla se proto využít program EXPANZE. Ten jí jednak díky bezúročnému úvěru od ČMZRB uspoří finanční prostředky, a jednak jí umožní rozložit si splátky v čase a nezatížit tolik své cash flow. „Bez programu EXPANZE by pořízení takového stroje znamenalo výrazný problém. Pro firmu naší velikosti je důležité, abychom byli schopni ufinancovat měsíčně takto velkou částku,“ přibližuje důvody volby tohoto způsobu financování Ondřej Tyc, jednatel společnosti TYC Kooperace.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin