NRB

Zakázka vyžadovala okamžitý nákup nových strojů. Jejich pořízení usnadnila EXPANZE

AR-KOVO
bezúročný úvěr pořízení nové technologie strukturální fondy EU
18.10.2019

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky.

Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Kořeny společnosti AR-Kovo sahají až do roku 1990, kdy zakládající vlastník, otec současných majitelů, Rudolf Arlt, začal podnikat na základě živnostenského oprávnění. Koupil si první malý soustruh a ve sklepě svého rodinného domu se pustil do výroby kovových dílků vesměs pro firmy z nejbližšího okolí. Brzy získal přes regionální zastoupení CzechInvestu v Jihlavě kontakt na německou firmu Döttl Schleiftechnik (nyní D+S Prȁzisionsteile Mayer), se kterou rozvinul oboustranně výhodnou spolupráci při výrobě upínacích držáků a upínacích čepů pro obráběcí centra.

Díky těmto zakázkám si pořídil první dva CNC soustruhy S50 od ZPS Zlín, zaměstnal první tři zaměstnance na plný úvazek a zakoupil první samostatnou provozovnu,“ vzpomíná na dobu, kdy sám byl ještě studentem, jeho syn Ing. Petr Arlt. „Vzhledem k dobré kvalitě a akceptovatelným cenám časem přibývalo jak zakázek, tak klasických i automatických obráběcích strojů a stálých zaměstnanců. Vzhledem k dynamickému rozvoji se naše firma musela v roce 1999 přestěhovat do větší provozovny, kterou byl bývalý kulturní dům v Josefodole. V následujících letech jsme se do otcovy podnikatelské činnosti zapojili i já s bratrem Jiřím. Ten si vzal na starost technický a technologický rozvoj firmy, zejména nákupy nových CNC obráběcích center a jejich programování. Já jsem se ujal finančního řízení podniku, mezd, personalistiky a organizace práce.“

Program EXPANZE skutečně pomáhá

Na přelomu let 2003 a 2004 byly veškeré výrobní a obchodní aktivity, do té doby provozované na základě živnostenského oprávnění Rudolfa Arlta, převedeny do obchodní společnosti AR-Kovo. Ta byla stále úspěšnější a její obrat i majetek kontinuálně narůstal až do současnosti.

Během své 25leté praxe ve finančním řízení několika firem jsem zažil různé formy podpory podnikání z veřejných prostředků a program Expanze ČMZRB patří rozhodně k těm, které podnikatelům skutečně pomáhají,“ říká Petr Arlt.

V posledních letech jsme úspěšně realizovali řadu projektů podpořených z fondů Evropské unie,“ říká Petr Arlt. „Největším z nich byla výstavba nové výrobní haly s administrativní budovou ve Světlé nad Sázavou, která byla dokončena v roce 2012. Dále jsme realizovali nákup řady nových obráběcích center, implementaci informačního systému či nákup multisenzorového CNC měřicího stroje.

V současné době firma, v níž dnes pracuje 75 lidí, disponuje 25 soustružnickými CNC obráběcími centry a pěti CNC frézovacími centry, řadou klasických obráběcích strojů, vlastní brusírnou a nástrojárnou. A také vloni kompletně zrekonstruovanou provozovnou pro montáž postranic do nemocničních lůžek. Vyráběné díly se velmi pečlivě kontrolují a prohlížejí.

Máme, kromě jiného, zřízena speciální pracoviště s mikroskopy, kde se nejnáročnější díly prohlížejí a odhrocují při 40násobném zvětšení,“ vysvětluje Petr Arlt.

Pro trvalý růst

K úspěchu AR-Kovo však přispěla i volba partnera, kterým se stala právě Českomoravská záruční a rozvojová banka. S ní firma začala spolupracovat v roce 2013, kdy jí banka v rámci programu M-záruka pomohla zajistit úvěr na oběžný majetek.

Ten jsme využili i v následujících čtyřech letech a nepochybně nám pomohl nejen získat potřebné financování, ale i vyjednat lepší podmínky úvěru díky nižšímu riziku pro naši financující banku,“ uvědomuje si Ing. Arlt a dodává: „S podporou podnikání v rámci programu Expanze ČMZRB jsme se seznámili na poslední chvíli při realizaci našeho posledního projektu. Na jaře letošního roku nás náš zákazník, společnost GCE, oslovila s nabídkou výrazného navýšení objemu zadávané výroby, a to s termínem ihned. Původně jsme chtěli naši firmu v letošním roce stabilizovat a připravit na hospodářskou krizi, kterou stále více ekonomů v blízké době očekává. Nicméně jsou nabídky, které se neodmítají.

Z předběžných kalkulací bylo zřejmé, že se jedná o nové zakázky představující kapacitu cca čtyř obráběcích center v nepřetržitém provozu. Vedení firmy obratem oslovilo jak dodavatele vhodných obráběcích center, tak finanční instituce, které by mohly pomoci s financováním projektu.

Kupodivu stroje k dispozici byly,“ vzpomíná Ing. Arlt. „Ačkoli v posledních letech se na nový stroj čekalo běžně čtyři až šest měsíců, nabídla nám společnost CNC Invest tři stroje typu Citizen s termínem dodání 14 dnů a společnost Teximp čtvrtý s dodáním do šesti týdnů, vše v hodnotě zhruba 18 milionů korun. První zmínka o podpoře ČMZRB padla při jednání s firmou CNC Invest, kdy nás obchodní zástupce upozornil, že jiný jeho zákazník využil financování podpořené ČMZRB ke své nesmírné spokojenosti. V té době jsem už měl nabídky financování od jedné banky a dvou leasingových společností, se kterými jsme dříve spolupracovali.“

Na rychlosti záleží

Nakonec byl projekt realizován za pomoci ČSOB Leasingu. Ten nabídl nejen velmi výhodné financování projektu a velmi rychlé schválení „své“ části financování, ale i zpracování a podání žádosti ČMZRB. Majitelům AR-Kovo stačilo vyplnit několik údajů o aktuálních závazcích a hospodaření společnosti, a poskytnout informační memorandum o své firmě.

Nakonec zjistíte, že požadavky na projekty podporované z jakýchkoliv veřejných prostředků jsou si velmi podobné,“ hovoří o svých zkušenostech Petr Arlt. „S ČMZRB jsme se dohodli na úvěru těsně pod pět milionů, tak abychom prostředky získali včas a urychlili jsme pořízení strojů. Mohlo by se zdát, že jsme se poškodili tím, že jsme nevyužili maximální výši bezúročného úvěru, ale finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru, který je součástí produktu ČMZRB, pokrývá prakticky všechny úroky, které v následujících letech uhradíme ČSOB Leasingu.“

Kam dál?

Financování celého projektu v AR-Kovo rozložili na sedm let, přičemž spoluúčast firmy spočívala jen ve výši uhrazené DPH a jediným skutečným nákladem pro firmu bude úhrada pojištění pořízených strojů.

Vedení společnosti má nyní velké plány do budoucna. Zamýšlí dále se rozvíjet po všech stránkách tak, aby udrželi krok s konkurencí a byli stabilními partnery pro své zákazníky. Konkrétně uvažují o investici do vícevřetenových obráběcích center, aby zefektivnili výrobu dílů s ročním objemem okolo jednoho milionu kusů.
Rádi bychom plně automatizovali pracoviště pro obrábění dílů z přířezů nebo výkovků, a to včetně automatizované kontroly a měření výrobků. Hlavně však budeme muset v případě další expanze řešit nové výrobní prostory, protože výrobní hala uvedená do provozu v roce 2012 už nám začíná být těsná,“ říká Ing. Arlt a uzavírá: „Během své 25leté praxe ve finančním řízení několika firem jsem zažil různé formy podpory podnikání z veřejných prostředků a program Expanze ČMZRB patří rozhodně k těm, které podnikatelům skutečně pomáhají.

Největšími odběrateli firmy AR-Kovo jsou společnosti GCE, člen GCE Group, výrobce zařízení pro použití technických plynů, a společnost Linet, přední světový výrobce zdravotnických lůžek, který své produkty vyváží do více než 100 zemí celého světa.

Článek vyšel v časopise MM Průmyslové spektrum.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin