NRB

Díky nové technologii financované Expanzí do oblasti automotive

nrb
bezúročný úvěr navýšení výrobní kapacity OPPIK pořízení nové technologie strukturální fondy EU
29.04.2019

Zaměstnání nepřinášelo Pavlu Jouzovi na počátku devadesátých let dostatečné naplnění, a tak se rozhodl založit svou vlastní společnost. Firma JOUZA vznikla v roce 1994 a zabývala se výrobou autoplachet, železa do pluhů, šroubů apod.

Krátce nato byl její majitel osloven jednou německou společností, zdali by pro ni nevyráběl elektroinduktivní součástky. Souhlasil a díky tomu dnes v Kaplici na Českokrumlovsku působí stabilní středně velká firma INOTECH electronic, která se zabývá osazováním plošných spojů pro širokou paletu odběratelů z různých oborů a zaměstnává 100 lidí.

Výroba elektroinduktivních součástek, jako jsou indukční cívky, transformátory apod., se ukázala být pro Pavla Jouzu klíčová. Během sedmi let se mu podařilo vybudovat společnost se třemi provozovnami, v nichž pracovalo 380 lidí. Bohužel však události 11. září 2001 s sebou přinesly i rapidní pokles poptávky a velké propouštění. „Pan Jouza krátce nato začal přemýšlet nad tím, že firmu prodá,“ vypráví Pavel Goldfinger, jednatel společnosti INOTECH electronic, a dodává: „K prodeji došlo v roce 2004. Novým vlastníkem se stal Karel Mach, který mě oslovil s nabídkou na vedení firmy.“

Od ručního osazování k automatizovanému

„Firmu jsme v té době budovali s vědomím, že náš klíčový zákazník z Německa končí. Začali jsme se zabývat ručním osazováním plošných spojů a dalším rozvojem elektroniky a rozšířili jsme tak spektrum odběratelů, abychom na této společnosti nebyli závislí. Povedlo se. Během několika let jsme firmu postavili na nohy a ze 100 zaměstnanců, kteří zůstali po krizi, bylo 220,“ přibližuje další vývoj společnosti INOTECH electronic její jednatel.

 

Firmě se dařilo růst až téměř do konce roku 2008, kdy tento trend zvrátila přicházející hospodářská recese. „Tehdy jsme už zaměstnávali 250 lidí, ale přišla krize. Během několika dnů spadly objednávky takovým způsobem, že jsem se musel rozloučit s dvěma třetinami zaměstnanců. Bylo to něco hrozného, ale nešlo to jinak,“ vypráví Pavel Goldfinger.

Společnost se znovu musela postavit na nohy. „Začali jsme se proto více věnovat automatizaci, investicím do technologií a prostředí. Ruční práce je zranitelná. Zkrátka už se bojím a snažím se být opatrnější,“ říká jednatel firmy INOTECH electronic a dodává: „Rozhodli jsme se, že rozšíříme naše výrobní prostory, abychom mohli nakoupit nové technologie. Udělal jsem si ekonomický nástřel a byl vděčný, že nám naše banka – UniCredit Bank – vyšla vstříc. Novou halu jsme ale úmyslně udělali větší, protože do budoucna počítáme s dalším rozvojem. Lidmi to nedoženu, tak to musím dohnat na automatizaci.“

Každé ušetřené procento hraje roli

Rozšířené prostory se z části zaplnily v průběhu března letošního roku, kdy společnost pořídila nové technologie, které jsou schopny osadit až 20 tisíc součástek za hodinu. Tím dojde k poklesu jednotkových nákladů a navýšení obratu firmy. Navíc bude možné na nich osazovat plošné spoje pro další typy výrobků. „Nové technologie jsme se rozhodli nakoupit především z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti. Usilujeme o vstup na nový segment trhu – automotive, který je více náročný. Vyžaduje vyšší kvalitu, přesnost a větší záruky, včetně úplné tracebility. Tedy, jak se říká, ‚úplného rodného listu výrobku‘, což znamená zpětného dosledování historie použitých komponent apod. V tomto směru jsme měli určité rezervy, nová technologie nám ale tento problém vyřeší,“ vysvětluje důvody pořízení nových strojů Pavel Goldfinger.

Nové osazovací automaty společnost INOTECH electronic zafinancovala prostřednictvím programu Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), spolufinancování zajistila UniCredit Bank. „Každé ušetřené procento na úrocích hraje roli, zvlášť když se pohybujete v oblasti automotive, kde je vysoký tlak na cenu. Navíc je to určitá jistota, pomoc v rozvoji českých firem a toho si také vážím,“ přibližuje Pavel Goldfinger důvody, proč právě jeho firma zvolila tento způsob financování, a projevuje spokojenost i s přístupem záruční banky: „Jednání s ČMZRB bylo solidní, probíhalo velmi vstřícným způsobem a bylo zaměřeno přesně na cíl.“ Společnost pak velmi pravděpodobně využije Expanzi v brzké době ještě jednou, protože je ve firmě na spadnutí další projekt, který by jí měl pomoci ještě více navýšit kapacitu výroby a její efektivitu.

Do budoucna další investice

Společnost INOTECH electronic dnes za týden osadí cca 1,5 milionu součástek. Její spoje se využívají například do únikových světel, regulace do topení v chytrých domácnostech, do klimatizací, datových rozboček, led světel, ale také různých druhů senzorů využívaných v automobilech, do leteckých navigací u ultralightů apod. Vedle toho také kompletují pro klienty celé výrobky (včetně finálního balení), např. takto vyrábějí dálkové ovladače, či se věnují vývoji a vytvářejí prototypy spojů dle přání svých zákazníků. Devadesát devět procent jejich produktů směřuje za hranice ČR na trhy EU. Firma dnes zaměstnává 100 lidí, ze 70 % jsou jimi ženy.

Svůj budoucí vývoj pak vidí v další automatizaci a investicích do nových moderních technologií. „Pokud chce naše společnost zůstat na trhu, tak musí jít dopředu. Nemůže zůstat stát, natož se vracet. Náš směr je zřejmý – vyšší kvalita a větší produktivita. To je jediná možnost, jak se udržet na trhu. Pokud přijde zákazník s určitou potřebou, musíme do toho jít, pokud chceme dále existovat, jiná cesta není,“ uzavírá Pavel Goldfinger.

 

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin