NRB

Skupina ČMZRB uzavřela spolupráci s městem Pardubice

Podpis memoranda Pardubice UB
Národní rozvojový fond regionální rozvoj
04.12.2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) uzavřela memorandum o spolupráci s městem Pardubice, které plánuje investovat do rozvoje infrastruktury. Připravované projekty ze sociální a dopravní oblasti město chce uskutečnit formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a právě s tím mu dokáže skupina ČMZRB pomoci.

„V současné době připravujeme několik velkých rozvojových projektů, ale zdroje města jsou omezené. Rádi bychom tedy některé z nich realizovali ve spolupráci se soukromým sektorem. S Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou jsme proto dnes uzavřeli memorandum o spolupráci. Zkušeností jejích odborníků chceme využít při identifikaci a posuzování projektů města, u nichž lze uvažovat o realizaci formou PPP, a dále dle typu projektu využít financování Národního rozvojového fondu, či samotné banky,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát a dodává: „V rámci infrastrukturních projektů se chceme zaměřit zejména na budování parkovacích domů a domovů pro seniory.“

Martin Charvát, primátor města Pardubice, spolu s Jiřím Jiráskem, předsedou představenstva a generálním ředitelem ČMZRB.

Výsledkem spolupráce mezi skupinou ČMZRB a městem Pardubice má být v první řadě portfolio projektů, které bude moci město nabídnout potencionálním investorům a partnerům, a v druhé řadě samotné financování. „Předpokládáme, že některé projekty bude možné financovat za využití Národního rozvojového fondu, který před několika týdny získal licenci ČNB, další pak prostřednictvím tradičních produktů banky,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Spolupráce s Pardubicemi by zároveň mohla inspirovat další města k realizaci projektů formou PPP. Problematikou, kterou řeší ve východočeské metropoli, se totiž zabývají i ostatní municipality a často realizaci projektů odkládají kvůli chybějícím finančním prostředkům. Nicméně pokud projekt dokáže vygenerovat cash flow, zapojit do financování soukromé zdroje jednoznačně dává smysl. Ostatně v zahraničí jsou infrastrukturní projekty financovány formou PPP běžně.“

Základní myšlenkou PPP projektů je dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným a soukromým sektorem, kdy partneři sdílejí užitky a rizika plynoucí ze zprostředkování veřejné infrastruktury a veřejných služeb. Za účelem rozvoje infrastruktury v ČR byl založen Národní rozvojový fond, jenž je dceřinou společností Českomoravské záruční a rozvojové banky. Jeho úkolem je v první fázi pomoci veřejným subjektům připravit infrastrukturní projekty tak, aby byly atraktivní pro soukromé investory, v další fázi pak usnadnit a zlevnit jejich realizaci.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články