NRB

Financování

Naše banka poskytuje veřejným zadavatelům financování zejména ve formě zvýhodněných úvěrů pro menší i větší infrastrukturní projekty z různých oblastí.

Financování infrastruktury UB
Doprava

Doprava

Pomáháme zafinancovat projekty z oblasti dopravy, jako jsou rekonstrukce cest I., II. a III. třídy, dálnice, obchvaty kolem měst a obcí, terminály, parkoviště a parkovací domy, digitální infrastruktura a smart cities, sdílená mobilita a elektromobilita a další.

Životní prostředí

Životní prostředí

Pomáháme zafinancovat projekty z oblasti životního prostředí a energetiky, jako je např. odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika, obnovitelné zdroje, EPC projekty, brownfieldy, vodohospodářská infrastruktura a další.

Sociální oblast / Zdravotnictví

Sociální oblast / Zdravotnictví

Pomáháme financovat projekty v oblasti sociální a zdravotní infrastruktury, jako je např. výstavba či rekonstrukce zdravotnických zařízení, domovů pro seniory, dostupného bydlení apod.

Vzdělávání

Vzdělávání

Pomáháme financovat projekty z oblasti vzdělávání, jako je např. výstavba či rekonstrukce univerzitních kampusů, škol a školek a jiných vzdělávacích zařízení.

Kultura / Sport

Kultura / Sport

Pomáháme financovat projekty z oblasti sportu a kultury, jakými může být např. výstavba či modernizace multifukčních hal a arén, hřišť, sportovních zařízení apod.