NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o záruku COVID Sport v programu Expanze-záruky

Žádost a pokyny UB

Podmínkou pro podání žádosti o záruku je vyřízený úvěr od některé z komerčních bank. Řádně vyplněná žádost, její přílohy a kopie úvěrové smlouvy se podávají prostřednictvím E-Podatelny. Žádosti, které budou obsahovat jiné než oficiální formuláře banky, nebudou zaevidovány (obchodní dopis nelze považovat za řádně podanou žádost).

Před vyplněním a podáním žádosti využijte toto instruktážní video.

Žádost a povinné přílohy:

Žádost o záruku COVID Sport
Příloha PSX – projekt
Kopie uzavřené úvěrové smlouvy

Žádost o záruku COVID SPORT (nemusí být podepsaná) a přílohu PSX je nutné podat v originálním formátu .xls nebo .xlsx. Kopii úvěrové smlouvy přijímáme pouze ve formátech .pdf, .tiff, .jpg, .png. Žádost o záruku, příloha PSX a kopie úvěrové smlouvy jsou nutné pro řádné podání žádosti viz návod, pokud bude některý z dokumentů chybět, bude vaše žádost zamítnuta.

Povinné přílohy k žádosti, které je možné doplnit později:

Právnické osoby:
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha DCX – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)
+ vlastní účetní závěrka za poslední dvě uzavřená období

Fyzické osoby (živnostníci):
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha DCX – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

 

Přílohy se podávají v originálních formátech .xls nebo . xlsx (vyjma vlastní účetní závěrky u PO, kterou lze podat v .xls, .xlsx nebo .pdf)


Jak žádost předložit?

Žádosti se podávají prostřednictvím naší E-podatelny.