NRB

Zahajujeme předběžné tržní konzultace k obnově technologické infrastruktury banky

NRB_logo_CMYK

Národní rozvojová banka (NRB) plánuje realizovat zadávací řízení, jehož předmětem bude dodání a implementace kompletní technologické obnovy systémové, datové a procesní infrastruktury banky.

Banka má zájem, aby zadávací podmínky zadávacího řízení co nejlépe odpovídaly jejím potřebám, a současně aby byly stanoveny v souladu s právními předpisy. Zároveň chce získat co nejvíce relevantních vstupních informací o možných způsobech řešení obchodního a technologického záměru Zadavatele, jakož i získat zpětnou vazbu od potenciálních dodavatelů k poskytnutým podkladům a dále získat představu o finančním a časovém rámci.

Za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu v otázkách nezbytných pro specifikaci zadávacích podmínek se banka rozhodla využít institutu předběžných tržních konzultacích dle § 33 zákona o zadávání veřejných zakázek. Veškeré relevantní informace a dokumenty naleznete na profilu zadavatele, přičemž i celé předběžné tržní konzultace budou probíhat prostřednictvím tohoto profilu.

Prosíme o doručení informace o vašem případném zájmu o účast na předběžných tržních konzultací v souladu se zveřejněnou výzvou prostřednictvím profilu zadavatele do 29. 2. 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

shutterstock_1793766322

Veletrh podpory podnikání a inovací

Zveme Váš na Veletrh podpory podnikání a inovací pro firmy v Libereckém kraji. V jeden okamžik a na jednom místě budete mít možnost konzultovat své projektové záměry či získat potřebné...