NRB

Zveřejněna výzva k programu Záruka ZRS

Woman,Textile,Worker,Checking,Garment,Stock,At,Factory
podpora zahraničních projektů zahraniční spolupráce
08.04.2019

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí dnes zveřejnily výzvu k novému pilotnímu programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce (Záruka ZRS). Ten podnikatelům bez rozdílu velikosti působícím na českém trhu nabídne záruku k bankovnímu úvěru na financování aktivit převážně investičního charakteru na rozvojových trzích. Příjem žádostí bude spuštěn 15. dubna 2019.

Cílem programu Záruka ZRS je podpořit soukromé udržitelné investice na rizikových trzích v rozvojových zemích, které budou mít rozvojový dopad a přidanou hodnotu pro partnerskou zemi. „Českým podnikatelům se díky tomuto novému programu podstatným způsobem zjednoduší možnosti a podmínky, jak realizovat své rozvojové aktivity ve vybraných zemích a bankám se tímto produktem výrazně sníží riziko poskytování úvěrů na tyto účely,“  říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Podporu bude ČMZRB tuzemským podnikatelům a investorům poskytovat ve formě záruky, a to až do výše 50 % jistiny úvěru, resp. do maximální výše 25 mil. Kč.  Záruka bude mít až 8letou platnost.

Záruku ZRS budou moci podnikatelé získat k úvěrům, které budou poskytnuty partnerskou bankou na projekty převážně investičního charakteru. „Může se jednat například o pořízení či technické zhodnocení nemovitostí, strojů, zařízení, technologií, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, nebo může jít o náklady spojené s transferem či realizací projektu v cílové rozvojové zemi. Přičemž takovýto projekt musí být zaměřen buď na udržitelné nakládání s přírodními zdroji, zemědělství a rozvoj venkova, ekonomickou transformaci, nebo podpořit růst zaměstnanosti a udržitelný rozvoj partnerských zemí,“ přibližuje Jiří Jirásek.

Podpora je určena tuzemským podnikatelům bez rozdílu velikosti, kteří mohou podnikat či investovat v některé z rozvojových zemí vymezených dle regionálního zaměření programu Záruka ZRS. Na tento pilotní program je vyčleněno 50 mil. Kč a příjem žádostí bude spuštěn 15. dubna 2019. Výzva k programu je k dispozici zde.

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

MZV-696×576

MZV a ČMZRB společně podpoří podnikatele

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., (ČMZRB) Jiří Jirásek podepsali 19. prosince 2018 smlouvu o realizaci programu Záruka zahraniční...