NRB

Změna ve způsobu předávání záručních listin

necktie-gd627865da_1280
Záruční listiny
23.07.2017

Vážení klienti,

počínaje 1. 7. 2017  bude možné předávání  záručních listin a jejich dodatků poštou, a to úvěrující bance v případě záruk za úvěr, nebo na korespondenční adresu klienta v případě záruk za nabídku.

Záruční listiny jejich dodatky bude možné odeslat, či v případě požadavku klienta na osobní převzetí předat, až po uplynutí 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy o záruce či jejího dodatku. Při podávání žádosti o záruku či její změnu je tento časový posun potřebné vzít do úvahy.

Tato změna je vyvolána nabytím účinnosti § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články