NRB

Banka připravuje zadávací řízení na nákup informačního SW a jeho implementaci

veřejná zakázka UB
zadávací řízení
23.02.2022

Národní rozvojová banka (NRB) plánuje nákup bankovního informačního SW (tzv. Core Banking System) a jeho implementaci. S ohledem na co možná nejefektivnější přípravu zadávacích podmínek pro široké spektrum potencionálních dodavatelů IT systémů a souvisejících služeb se NRB rozhodla realizovat předběžnou tržní konzultaci.

Záměrem NRB je technologická obměna klíčových bankovních informačních systémů zajišťujících správu klientů, správu a provádění finančních operací, jejich účtování  a dále integrace obchodních, finančních procesů a procesů řízení rizik do nového obslužného systému.

Hlavním cílem projektu je náhrada zastaralých klíčových bankovních informačních systémů a návazná optimalizace souvisejících procesů v NRB.

Pro zajištění úspěšné realizace projektu a získání potřebné přidané hodnoty, kterou obměna klíčových bankovních informačních systémů má přinést, je nutné, aby jej zabezpečil externí partner, který dokáže provést implementaci a integraci systémů v přiměřeném časovém horizontu, a to kvalitním a bezvadným způsobem umožňující následný bezproblémový produkční provoz v souladu s požadovanými provozními SLA, při dodržení  funkčních, technických a kapacitních požadavků NRB s ohledem na plánované rozpočtové výdaje NRB.

Právní podporu projektu bance zajišťuje HAVEL & PARTNERS s.r.o, advokátní kancelář .

Dokumenty ke stažení k této veřejné zakázce:
Oznámení veřejné zakázky
Přihláška ke konzultaci (*.docx)

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

NRB_696x576

ČMZRB se mění na Národní rozvojovou banku

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pokračuje v souladu s novou bankovní strategií jako Národní rozvojová banka (NRB). A to nejen v podpoře malého a středního podnikání, ale ve financování české infrastruktury.