NRB

České inovativní podniky díky SFF kapitálově posílí o desítky milionů EUR

shutterstock_250016209
podpora podnikatelů Středoevropský fond fondů
26.03.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu se prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) zapojilo do tzv. Středoevropského fondu fondů (CEFoF). Jeho cílem je formou rozvojového kapitálu podpořit rostoucí inovativní firmy v zemích regionu střední Evropy. Fond fondů je řízen Evropským investičním fondem (EIF) a vedle ČR se do něj zapojilo také Slovensko, Slovinsko, Rakousko a Mezinárodní investiční banka (MIB). CEFoF již uzavřel na české půdě investice do fondů ESPIRA a ENERN TECH III, které budou směřovat kapitálové investice do podniků v ČR, SR a širším regionu, a nabízí příležitosti pro další private equity a venture kapitálové fondy.

Středoevropský fond fondů tak přes vybrané fondy nabídne podporu pro růstově orientované české firmy, resp. firmy v regionu střední Evropy, které potřebují a shánějí kapitál na svůj další rozvoj. To znamená například na rozšíření výroby, expanzi na nové trhy či realizaci klíčových projektů nezbytných pro další růst apod. Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a menší mid-cap společnosti ve fázi „later stage“ či „growth“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vložilo do projektu prostřednictvím ČMZRB 8,2 milionů EUR. Celkový objem CEFoF po započtení všech ostatních investorských vkladů včetně 40 % od samotného EIF bude minimálně 80 milionů EUR, které budou navýšeny po očekávaném zapojení Maďarska. „EIF by díky českému vkladu měl zajistit investice do České republiky minimálně ve výši 8,2 mil. EUR. Celkově však počítáme díky účasti dalších soukromých investorů s aktivací okolo čtyřnásobku této sumy na projekty českých podniků a zároveň s plnou návratností investovaných prostředků,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Středoevropský fond fondů, který je řízen Evropským investičním fondem, v současné době vybírá vhodné již existující nebo nově založené fondy rizikového kapitálu a private equity z regionu střední Evropy, a do těchto fondů investuje dané finanční prostředky určené na podporu podnikatelů. Investice EIF bude tvořit maximálně 50 % kapacity vybraného fondu, druhou polovinu doplní soukromé investice. Manažeři těchto vybraných fondů pak budou nezávisle vybírat podniky a kapitálově do nich vstoupí. Celkový očekávaný objem nových investic tak představuje minimálně okolo 160 milionů EUR. Výše tohoto vstupu v případě jedné firmy by se mohla pohybovat v řádu desítek až stovek milionů korun.

„Fond fondů po spuštění koncem prosince minulého roku již uzavřel dvě investice, a to do fondů ESPIRA a ENERN TECH III. Ty budou nyní směřovat rizikový a rozvojový kapitál do vybraných podniků v Česku, na Slovensku a v širším regionu. Příležitost bychom ale rádi dali i dalším investičním skupinám v ČR a momentálně posuzujeme několik návrhů. Celkově bychom pak v regionu střední Evropy chtěli vybrat přibližně osm až deset fondů,“ uvádí Hubert Cottogni, ředitel sekce řízení mandátů EIF.

Zapojení soukromých investic do tohoto projektu je pro zapojené státy, tedy i Českou republiku, velice důležité. Region střední Evropy se totiž dlouhodobě potýká s nedostatkem rozvojového kapitálu.

„CEFoF považujeme za smysluplnou regionální aktivitu a dlouhodobě ji podporujeme. Rozšíří možnosti financování pro růstové SMEs a zároveň využije znalosti a zkušenosti správců fondů etablovaných na trzích regionu,“ říká Jiří Beneš, prezident Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA).

„V situaci, kdy navzdory obecně příznivému mezinárodnímu vývoji v oblasti kapitálových investic zůstává spuštění nových fondů a poskytování rizikového financování pro podniky ve střední Evropě výzvou i pro úspěšné správce, Středoevropský fond fondů otevírá dveře také novým perspektivním investičním týmům. CEFoF otevírá novou kapitolu v historii kapitálových investic v regionu,“ komentuje Vazil Hudák, viceprezident Evropské investiční banky (EIB), do které spadá EIF.

„Podporu inovací považujeme za klíčový prvek napomáhající českým podnikům přežít v dnešním vysoce konkurenčním prostředí. Spolupráce ČMZRB prostřednictvím investování do CEFoF je velkou příležitostí pro rozšíření spektra našich aktivit, jež byly doposud zaměřeny na poskytování zvýhodněných úvěrů a záruk pro MSP,“ říká k zapojení ČMZRB do CEFoF Jiří Jirásek a doplňuje: „Věříme, že podpora investování rizikového kapitálu pomůže zvýšit výkon inovativních firem nejen v České republice, ale díky pozitivním synergickým efektům též ve středoevropském regionu jako takovém.“

CEFoF je unikátní iniciativa také z pohledu spolupráce mezinárodních finančních institucí, ve kterých je ČR členskou zemí, v daném případě skupiny EIB a Mezinárodní investiční banky. „CEFoF je příkladem synergie místních institucí s mezinárodními finančními institucemi. Naše účast v CEFoF je prvním praktickým výsledkem interakce mezi MIB a skupinou EIB a jeho regionální zaměření představuje skutečný příklad plnění našeho poslání podporovat spolupráci mezi našimi členskými státy,“ říká Jozef Kollár, místopředseda představenstva MIB.

Dohoda o vzniku Středoevropského fondu fondů vstoupila v platnost v prosinci roku 2017. Inspirací pro ustavení CEFoF je mj. pozitivní zkušenost s fungováním Baltského inovačního fondu.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články