NRB

ČMZRB podpoří podnikatele formou kapitálových investic

peníze a eura
kapitálové investice Středoevropský fond fondů
29.01.2018

Česká republika se prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) zapojí do tzv. Středoevropského fondu fondů (SFF). Jeho cílem je formou rizikového kapitálu podpořit rostoucí inovativní firmy v zemích regionu střední Evropy. Fond bude řízen Evropským investičním fondem (EIF), zapojí se do něj vedle České republiky také Slovensko, Slovinsko a Rakousko. Připojit by se mělo i Maďarsko.

Středoevropský fond fondů nabídne podporu pro růstově orientované české firmy, resp. firmy v regionu střední Evropy, které potřebují a shánějí kapitál na svůj další rozvoj. „Ten by jim měl následně usnadnit financovat např. rozšíření výroby, expanzi na zahraniční trhy, realizaci klíčových projektů nezbytných pro další růst apod.,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a mid-cap společnosti ve fázi „later stage“ či „growth“. „Středoevropský fond fondů navazuje na podporu financování start-upů v rámci programu Rizikový kapitál Operačního programu podnikání a inovací pro konkurenceschopnost, do kterého je zapojen i EIF,“ uvádí Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vložilo do projektu prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky 8,2 milionů EUR. Celkový rozpočet SFF po započtení všech ostatních investorských vkladů bude minimálně 80 milionů EUR.

Středoevropský fond fondů, který bude řízen Evropským investičním fondem, vybere vhodné již existující nebo nově založené fondy rizikového kapitálu a private equity z regionu střední Evropy, a do těchto fondů vloží dané finanční prostředky určené na podporu podnikatelů. Tento příspěvek bude tvořit maximálně 50 % kapacity daného fondu, druhou polovinu doplní soukromé investice. Manažeři těchto vybraných fondů pak budou vybírat podniky z jednotlivých zúčastněných zemí a kapitálově do nich vstoupí.

 „EIF by díky českému vkladu měl zajistit investice do České republiky minimálně ve výši 8,2 mil. EUR. Celkově však počítáme díky účasti dalších soukromých investorů s aktivací nejméně 25 mil. EUR na projekty českých podniků a zároveň s plnou návratností investovaných prostředků,“ říká Tomáš Hüner.

 „Podporu inovací považujeme za klíčový prvek napomáhající českým podnikům přežít v dnešním vysoce konkurenčním prostředí. Spolupráce ČMZRB prostřednictvím investování do SFF je velkou příležitostí pro rozšíření spektra našich aktivit, jež byly doposud zaměřeny na poskytování zvýhodněných úvěrů a záruk pro MSP,“ říká k zapojení ČMZRB do SFF Jiří Jirásek a doplňuje: „Věříme, že podpora investování rizikového kapitálu pomůže zvýšit výkon inovativních firem nejen v České republice, ale díky pozitivním synergickým efektům též ve středoevropském regionu jako takovém.“

Dohoda o vzniku Středoevropského fondu fondů vstoupila v platnost na přelomu roku 2017 a 2018. V současnosti probíhá výběr fondů, kterým Evropský investiční fond svěří kapitál (celkem by jich mělo být osm, z toho pět by jich mohlo v regionu vzniknout nově). Inspirací pro ustavení SFF je mj. pozitivní zkušenost s fungování Baltského inovačního fondu.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články