NRB

ČMZRB navázala spolupráci s Pražskou burzou – kapitálově podpoří malé a střední firmy

Bankovky EUR a CZK m
kapitálové financování Pražská burza
21.10.2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka dnes uzavřela dohodu o spolupráci s Burzou cenných papírů Praha. ČMZRB v rámci IPO Fondu vstoupí na trh START a zařadí se mezi investory na českém akciovém trhu. Prostřednictvím kapitálových vstupů podpoří rozvoj malých a středních podniků. 

Cílem finančního nástroje IPO Fond, který je spravován Skupinou ČMZRB, respektive ČMZRB investiční, a.s., je zlepšení přístupu ke kapitálovému financování malých a středních podniků prostřednictvím primární emise akcií. IPO Fond má podobu smluvního svěření peněžních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu z Operačního programu Průmysl a inovace pro konkurenceschopnost Skupině ČMZRB. Ta má pro tyto účely k dispozici až 330 milionů korun, které bude investovat ve formě účasti v rámci veřejné primární nabídky akcií.

Podniky, které budou emitovat akcie na trhu START a splní veškeré podmínky výzvy, se mohou přihlásit do IPO Fondu. V rámci Skupiny ČMZRB pak bude docházet k nákupu emitované akcie, a to až do výše 30 % z emise. Cílem je mobilizovat soukromé zdroje a podpořit investice do kapitálu malých a středních firem.

„Prostředky tedy budou použity na podporu rozvoje malých a středních firem formou kapitálových vstupů, se kterou je v ČR prozatím málo zkušeností, ale v zahraničí funguje běžně,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky, která je mateřskou společností ČMZRB investiční, a dodává: „Naše účast na kapitálovém trhu motivuje další, převážně soukromé investory, a tento trh tak dostane nový rozměr. Z toho budou těžit právě malé a střední podniky, které se rozhodnou získat kapitál pro svůj další rozvoj tím, že emitují akcie.“

„Jsme velmi rádi, že se do našeho úspěšného projektu trhu pro malé a střední české firmy připojí i Českomoravská záruční a rozvojová banka, která má s podporou firem z tohoto segmentu bohaté zkušenosti. Další potenciální zdroj investičního kapitálu je na našem trhu velmi vítán“, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a dodává: „Ze své pozice prezidenta Evropské federace burz (FESE) vím, že toto téma je prioritou i pro Evropskou komisi a jsem přesvědčen, že naše aktivita s ČMZRB je důležitou první vlaštovkou v mohutné podpoře evropských malých a středních firem, které si budou chodit na trh pro akciový kapitál.“

Výzva na provozovatele mnohostranných obchodních systémů běží až do 30. června 2023, a tak se mohou hlásit i další uchazeči o tuto činnost.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články