NRB

ČMZRB navyšuje podporu pro energeticky úsporné projekty

Energy,Efficiency,Concept,With,Energy,Rating,Chart
bezúročné úvěry podpora podnikatelů úspory energie
23.08.2019

Bezúročné úvěry z programu Úspory energie jsou od 15. srpna 2019 podnikatelům dostupné za výhodnějších podmínek. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se domluvila s Ministerstvem průmyslu a obchodu na navýšení podpory těm firmám, které chtějí realizovat energeticky úsporný projekt. Tím může být jak výměna oken v sídle společnosti nebo nahrazení starých strojů novými, úspornějšími, tak využití obnovitelných zdrojů energie v podnikání apod.

Zvýhodněné financování ve formě bezúročných úvěrů na projekty vedoucí alespoň k 10% úspoře energie poskytuje ČMZRB podnikatelům nově už od 500 tisíc Kč a až do 60 mil. Kč. Přičemž na úvěry do 3 milionů korun nevyžaduje spolufinancování komerční bankou a financuje až 90 % způsobilých výdajů. Pokud podnikatel čerpá úvěr vyšší, poskytuje ČMZRB i nadále bezúročný úvěr až do výše 70 % způsobilých výdajů a min. 20 % některá ze spolupracujících komerčních bank. U tohoto úvěru však ČMZRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků, který se nyní zvyšuje až na 4 miliony korun.

 „Úpravou podmínek programu chceme ještě ve větší míře usnadnit podnikatelům přístup k návratné formě podpory a motivovat je k realizaci energeticky úsporných projektů. Ty mají jednak přínos pro samotný podnik, protože dochází k zefektivnění výroby a úspoře nákladů, ale také pomáhají snižovat energetickou zátěž a budování dlouhodobě udržitelného rozvoje naší společnosti,“ říká Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu.

„Snížením dolní a navýšením horní hranice námi poskytovaného úvěru z programu Úspory energie také reagujeme na poptávku na trhu. Především malí podnikatelé žádají úvěry nižšího rozsahu. Realizují méně investičně náročné projekty, jako je například výměna osvětlení v provozu, oken v administrativní budově, nové rozvody elektřiny apod. Tyto projekty ale také vedou k úspoře energie, a proto jsme se rozhodli zpřístupnit zvýhodněné financování i jim,“ doplňuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Program Úspory energie je určen pro podnikatele bez rozdílu velikosti, kteří chtějí realizovat energeticky úsporný projekt kdekoliv na území ČR vyjma hlavního města Prahy. Program byl spuštěn 19. září 2017, je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poběží až do konce roku 2023.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články