NRB

Evropa jako investiční destinace

microphone-g9241bad8f_1280
Evropa jako investiční destinace
08.04.2016

Předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Ing. Jiří Jirásek se dne 6. dubna 2016 zúčastnil konference v Bruselu s názvem „Evropa jako investiční destinace“, na které rovněž vystoupili předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a prezident Evropské investiční banky (EIB) Werner Hoyer.

V rámci diskusního panelu s názvem „Případové studie – Evropský fond pro strategické investice v praxi“ prezentoval J. Jirásek zkušenosti ČMZRB z dosavadní realizace záručního programu ZÁRUKA 2015 až 2023. Kapacita tohoto národního programu byla navýšena díky spolupráci ČMZRB s Evropským investičním fondem (EIF), a to formou účasti na programu COSME na období let 2015 – 2017. Zároveň ocenil i vstřícný a profesionální přístup  EIF při přípravě spolupráce a zdůraznil zájem ČMZRB o její pokračování a posílení i v dalších letech. Tato snaha je v souladu s jedním z klíčových cílů ČMZRB, kterým je zajišťování přístupu k finančním zdrojům na podporu sektoru malých a středních podnikatelů v České republice formou úvěrů a záruk.

Generální ředitel rovněž zdůraznil, že rozšiřování spolupráce mezi národními rozvojovými bankami a Evropskou investiční bankou je schopno významně rozšířit dostupnost různých forem financování pro konečné příjemce. Národní rozvojové banky díky dlouhodobě vytvářeným a fungujícím vztahům s komerčním bankovním sektorem mohou zajistit rychlé a široké pokrytí celého národního trhu a propojení evropských prostředků s prostředky národními. Jako příklad úspěšné implementace společné evropské hospodářské a investiční politiky v praxi, kde se navíc zřetelně otevírá pole pro činnost národních rozvojových bank, lze označit právě program COSME.


52152efe45.jpg logo-eif.jpg

Program ZÁRUKA 2015-2023 těží z podpory Evropské unie poskytnuté prostřednictvím záručního nástroje vzniklého na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020).

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články