NRB

Expanzí chceme zpřístupnit financování těm MSP, které mají ztížený přístup k prostředkům na svůj další rozvoj

Monetize,Your,Content.,Passive,Income,Helps,Build,Financial,Independence.,Growth
bezúročné úvěry podpora podnikání program Expanze
15.05.2017

Vážení podnikatelé,

v pátek 24. března 2017 banka podepsala s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) dohodu k programu EXPANZE. Tím otevřela dveře k prvnímu využití finančních nástrojů v programovacím období 2014 až 2020 v České republice.

Banka bude od 1. června 2017 poskytovat malým a středním podnikům zvýhodněné investiční úvěry (v některých regionech i s finančním příspěvkem) ve výši 2-45 mil. Kč, maximálně však 45 % způsobilých výdajů projektu, se splatností až 7 let a odkladem splátek jistiny až 3,5 roku. Podmínkou získání zvýhodněného úvěru je spolufinancování projektu komerční bankou nebo leasingovou společností spolupracující s ČMZRB ve výši minimálně 20 % způsobilých výdajů projektu. Celková alokace úvěrového fondu činí 8,8 mld. Kč. V letošní roce plánujeme poskytnout více než 100 zvýhodněných úvěrů v objemu přes 800 mil. Kč. Celkový předpoklad takto poskytnutých zvýhodněných a spolufinancujících úvěrů v letech 2017 až 2022 činí 18,4 mld. Kč.

 

Uvědomujeme si, že finanční trhy v aktuální fázi ekonomického cyklu doprovázeného velkým množstvím „levných“ peněz preferují podporu v podobě sdílení rizik. Proto po dohodě s MPO plánujeme k polovině roku rozšířit národní program Záruka 2015-2023 tak, aby byl dostupný pro klienty z řad malých podniků ve všech regionech České republiky a abychom zároveň umožnili zaručovat investiční úvěry pro střední podniky.

Přeji si, abychom prostřednictvím nového programu EXPANZE dokázali zpřístupnit financování těm malým a středním podnikům, které mají ztížený přístup k prostředkům potřebným na jejich další rozvoj, protože to je jedna ze základních úloh ČMZRB v ekonomice.

Ivo Škrabal, náměstek generálního ředitele a člen představenstva ČMZRB

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články