NRB

Investiční plán pro Evropu: FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

shutterstock_250016209
Investiční plán pro Evropu
10.10.2016

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve středu 5. 10. 2016 se konala konference s názvem Investiční plán pro Evropu: FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE, kterou moderoval Michal Pluta z Českomoravské záruční a rozvojové banky. Na semináři vystoupili zástupci Evropské komise, Ministerstva průmyslu a obchodu, Evropské investiční banky a Komerční banky.

Jednotliví řečníci se shodli na tom, že České republice se daří čerpat finance z tzv. Junckrova balíčku na podporu malých a středních podniků. Podpora investic MSP je umožněna přes dotované úvěry a záruky, které nabízí vedle ČMZRB i komerční banky.

Podpora podnikatelů prostřednictvím finančních nástrojů je dle Ministerstva průmyslu a obchodu mnohem efektivnější než přes grantová schémata. Dle plánu MPO, bude ČMRZB pověřena realizací finančních nástrojů zejména formou poskytování zvýhodněných úvěrů a vystavováním záruk k úvěrům poskytnutým konečným příjemcům soukromými bankovními ústavy.

Závěrem bylo jednomyslně konstatováno, že pokud mají být prostředky Junckrova balíčku efektivně vynaloženy a objem předpokládaných investic by se do roku 2020 měl zdvojnásobit, tak bude nutné vynaložit větší úsilí čerpat prostředky nejen v rámci „SME Window“, do kterého se zapojili české banky, ale zejména předkládat a realizovat větší infrastrukturní a inovativní projekty. V této oblasti ČR zatím na předložení projektů stále čeká.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

Archiv UB

Nové webové stránky ČMZRB

Vážení klienti a obchodní partneři, dovolujeme si Vás informovat, že Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., bude ve druhé polovině října spouštět nové webové stránky. Modernizované stránky budou více reflektovat...