NRB

Investiční plán pro Evropu: FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

shutterstock_250016209
Investiční plán pro Evropu
10.10.2016

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve středu 5. 10. 2016 se konala konference s názvem Investiční plán pro Evropu: FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE, kterou moderoval Michal Pluta z Českomoravské záruční a rozvojové banky. Na semináři vystoupili zástupci Evropské komise, Ministerstva průmyslu a obchodu, Evropské investiční banky a Komerční banky.

Jednotliví řečníci se shodli na tom, že České republice se daří čerpat finance z tzv. Junckrova balíčku na podporu malých a středních podniků. Podpora investic MSP je umožněna přes dotované úvěry a záruky, které nabízí vedle ČMZRB i komerční banky.

Podpora podnikatelů prostřednictvím finančních nástrojů je dle Ministerstva průmyslu a obchodu mnohem efektivnější než přes grantová schémata. Dle plánu MPO, bude ČMRZB pověřena realizací finančních nástrojů zejména formou poskytování zvýhodněných úvěrů a vystavováním záruk k úvěrům poskytnutým konečným příjemcům soukromými bankovními ústavy.

Závěrem bylo jednomyslně konstatováno, že pokud mají být prostředky Junckrova balíčku efektivně vynaloženy a objem předpokládaných investic by se do roku 2020 měl zdvojnásobit, tak bude nutné vynaložit větší úsilí čerpat prostředky nejen v rámci „SME Window“, do kterého se zapojili české banky, ale zejména předkládat a realizovat větší infrastrukturní a inovativní projekty. V této oblasti ČR zatím na předložení projektů stále čeká.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

NRB_696x576

ČMZRB se mění na Národní rozvojovou banku

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pokračuje v souladu s novou bankovní strategií jako Národní rozvojová banka (NRB). A to nejen v podpoře malého a středního podnikání, ale ve financování české infrastruktury.