NRB

Neustále zvyšujeme svou produktivitu

Business,Growth,Concept,Picture,For,Business,Growth,Abstract,Background.
podpora podnikatelů pomoc podnikatelům
08.04.2020

Zájem o úvěry a záruky v rámci programů COVID I a COVID II je mimořádný. Jen žádostí o úvěry Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) týdně vyhodnotí dvanáctkrát více než v běžném provozu. Zaměstnanci pracují přesčas, i o víkendu. Tým je navíc průběžně posilován. Schváleny byly úvěry už za téměř půl miliardy korun.

„Minulý rok by pro nás rekordní. Podpořili jsme téměř 6 200 projektů více než 16 miliardami korun. To vše při maximálním vytížení a za cenu práce přesčas,“ přibližuje loňské výsledky Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB. „Ve snaze co nejrychleji pomoci živnostníkům a podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí nyní týdně vyhodnocujeme mnohonásobně více úvěrových žádostí než za běžného stavu. Zaměstnanci banky pracují do noci, i v průběhu víkendů. V řádu několika týdnů se snažíme stihnout práci, která by obvykle zabrala několik let,“ popisuje Jirásek vytížení zaměstnanců banky.

Jen žádostí o úvěr COVID I banka aktuálně vyhodnotí více než 100 týdně. Oproti běžnému stavu se jedná o více než dvanáctinásobný nárůst. Další stovky žádostí jsou v řešení nebo těsně před vyhodnocením. Vedle programů COVID I a COVID II navíc pokračuje i běžná agenda.

Žádosti jsou podávány rychle, ale ne pečlivě
Celý proces vyhodnocování navíc extrémně zpomaluje fakt, že drtivá většina žádostí o COVID I je nekompletní nebo chybně podaná (až 90 %). To se v běžné situaci téměř nestává. Obchodní tým tak musí každému případu věnovat nesrovnatelně více času. „Žadatelé o úvěr COVID I očividně preferovali rychlost podání žádosti před kvalitou jejího vyplnění. Zatímco v běžném období se chybně či neúplně podané žádosti objevují jen výjimečně, nyní jich je naprostá většina,“ říká Jirásek a dodává: „Navíc řada žádostí je zcela irelevantních. O podporu žádali lidé, kteří na sebe mají uvaleny exekuce, jeden žadatel jich má dokonce pět, nebo jde o firmy v insolvenci. Společnosti s ročním obratem několik stovek tisíc korun požadují milionové úvěry. Přišly i žádosti o úvěr ve výši 3 650 Kč. Ty opravdu uspokojit nemůžeme, přesto se jimi musíme zabývat.“

COVID I ani COVID II nejsou dotační programy
ČMZRB musí jako subjekt regulovaný Českou národní bankou posuzovat jednotlivé žádosti podle standardních bankovních pravidel. Stejně tak nemůže v rámci programů COVID podpořit žadatele, kteří byli v ekonomických problémech již před vypuknutím koronavirové nákazy. Pro ty není tento program určen a mohl by jim naopak přitížit. „Je nutné uvědomit si, že finanční prostředky zapůjčené skrze programy COVID I i COVID II je nutné splácet. Jedná se o úvěr, nikoli dotaci. Živnostníkům a podnikatelům, kteří byli již před krizí opakovaně ve ztrátě nebo byli nadměrně zadlužení, není tato forma podpory určena,“ říká Jirásek.

 Banka postupně personálně posiluje, nové zaměstnance je nutné zaškolit
Tým banky postupně doplňuje 35 nových zaměstnanců a také ho již posílilo 50 kolegů z CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu. Ti pomáhají s kompletováním a vyhodnocováním žádostí programů COVID. Všechny je však nutné zaškolit. Komunikaci s žadateli o podporu ulehčuje také nově zřízené call centrum. „Snažíme se co nejvíce posílit obchodní oddělení. Právě jeho členové jsou nyní pod neuvěřitelným tlakem a pracují v ještě před několika týdny jen těžko představitelném tempu. Jen díky nim můžeme klientům pomáhat tak rychle,“ oceňuje nasazení zaměstnanců banky Jirásek a dodává: „Banku v takto krátkém čase ovšem nemůžeme nafukovat donekonečna. Systémové nastavení ani množství volných odborníků na trhu to nedovolují. Nicméně žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, plánujeme schválit v průběhu dubna.“

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články