NRB

Podívejte se, s jakými institucemi spolupracujeme

Spolupráce UB
 • AECM

  Evropská asociace záručních institucí se zaměřuje na reprezentaci zájmů svých členů ve strukturách EU a na mezinárodním poli, podporu a propagaci záručních instrumentů aj.

  https://aecm.eu/
 • AMSP ČR

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky reprezentuje nejširší podnikatelský segment v ČR a snaží se hájit jeho zájmy.

  http://www.amsp.cz/
 • Businessinfo

  Businessinfo.cz je internetový portál, který přináší komplexní informace o podnikání a pro podnikání, a zvyšuje tak informační konkurenceschopnost hospodářských subjektů.

  https://www.businessinfo.cz/
 • CzechInvest

  Posláním CzechInvestu je např. prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, inovací a získáváním zahraničních investic posílit konkurenceschopnost české ekonomiky.

  http://www.czechinvest.org/cz
 • CzechTourism

  CzechTourism je státní příspěvková organizace, kterou v roce 1993 zřídilo ministerstvo hospodářství, a která dnes spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Vznikla pod názvem Česká centrála cestovního ruchu, název CzechTourism nese od roku 2003.

  https://www.czechtourism.cz/cs-CZ
 • CzechTrade

  CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.

  https://www.czechtrade.cz/
 • ČEB

  Česká exportní banka je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu a tvoří tak nedílnou součást systému státní proexportní politiky.

  https://www.ceb.cz/
 • ČRA

  Česká rozvojová agentura se angažuje v oblastech, jako je snižování chudoby, zlepšení kvality života a udržitelný rozvoj ve světě. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

  http://www.czechaid.cz/
 • EGAP

  Exportní garanční a pojišťovací společnost se zaměřuje na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z ČR.

  https://www.egap.cz/
 • EIB

  Posláním Evropské investiční banky je poskytovat finanční prostředky na projekty evropského zájmu, k nimž např. patří i podpora malého a středního podnikání.

  https://www.eib.org/en/
 • EIF

  Cílem činnosti Evropského investičního fondu je podpora malého a středního podnikání prostřednictvím usnadňování přístupu k financování.

  http://www.eif.europa.eu/
 • ELTI

  Evropská asociace dlouhodobých investorů je mj. zaměřena na podporu dlouhodobého investování, výzkumu a zpracovávání společných pozic reagujících na aktuální programy EU.

  https://www.eltia.eu/
 • HK ČR

  Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Sdružuje 15 000 členů organizovaných v komorách v regionech a oborových asociacích.

  https://www.komora.cz/
 • NEFI

  Hlavním úkolem Sdružení evropských finančních institucí pro malé a střední podnikání je sdílení zkušeností z poskytování finančních nástrojů tomuto segmentu.

  http://www.nefi.eu/nefi/
 • PGRLF

  Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond slouží jako jeden ze základních nástrojů dotační polity Ministerstva zemědělství.

  https://www.pgrlf.cz/
 • Svaz průmyslu

  Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice.

  https://www.spcr.cz/
 • TA ČR

  Posláním Technologické agentury ČR je poskytovat státní podporu a umožnit tak realizaci projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

  https://www.tacr.cz/