NRB

Informace o našem akcionáři

Spolupráce UB
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení a dalších vymezených úsecích správy.

  https://mmr.cz/cs/uvod
 • Ministerstvo financí ČR

  Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu.

  https://www.mfcr.cz/
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

  https://www.mpo.cz/