NRB

Podpora rodinných firem připravena, počítá mj. s produkty ČMZRB

Rodinná firma 2 UB
podpora podnikatelů rodinné firmy rodinné podnikání
06.11.2019

Základ obslužnosti regionů, nositelé tradic a vyhledávaní zaměstnavatelé. Právě to jsou rodinné firmy. Nejen Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si to uvědomuje, proto ve spolupráci s partnery připravilo jejich komplexní podporu. Kromě zvýšení informovanosti, vzdělávání, organizace akcí apod. budou nyní moct rodinné firmy využít nové speciální finanční nástroje z dílny Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Umožní jim jednodušší financování převodu obchodních podílů z jednoho rodinného příslušníka na druhého a zajistí zvýhodněné záruky a půjčky. To vše proto, aby se rodinné firmy mohly dále rozvíjet a růst. Tvoří totiž páteř tuzemské ekonomiky.   

„Rodinné firmy jsou stabilním obchodním partnerem, spolehlivým dlužníkem a nelze u nich předpokládat, že přesunou investice za levnou pracovní silou třeba do Asie. Proto jsme na MPO hned poté, co jsem se stal ministrem, urychleně zahájili jejich systematickou podporu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Díky jasné definici rodinného podnikání schváleného vládou spouštíme ve spolupráci s ČMZRB přípravu podpůrných programů, posílili jsme komunikaci a výměnu informací, kdy se například přímo na MPO uskutečnila konference rodinných firem, s premiérem jsme nemohli chybět na vyhlášení výsledků soutěže Rodinná firma roku v rámci Dne podnikatelů a podpora rodinných firem je nedílnou součástí živnostenského balíčku, který postupně naplňujeme, což mimo jiné dokladuje i nová publikace k nástupnictví v rodinných firmách a nové finanční nástroje z dílny ČMZRB.“ Podrobnosti na www.zivnostensky-balicek.cz.

„ČMZRB se v rámci svých produktů na podporu rodinných firem zaměřuje dlouhodobě. Vzhledem k jejich významu pro českou ekonomiku a ukotvení definice rodinného podniku jsme pro ně ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravili v rámci stávajících programů Záruka 2015 až 2023 a EXPANZE zvýhodnění ještě větší,“ říká generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek a dodává: „Především ti, co zakládali podnikání po revoluci, aktuálně řeší předání byznysu dětem. To pro ně nyní bude mnohem snazší. V rámci našeho programu Záruka 2015 až 2023 totiž budou moci čerpat záruku k úvěru od komerčních bank, kterým budou financovat tzv. Mergers & Acquisitions aktivity, to znamená aktivity související právě s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Záruky budeme poskytovat až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů Kč, a až na dobu 12 let.“

K usnadnění dalšího rozvoje a růstu rodinných firem pak přispěje program EXPANZE. Aktivity těchto podniků se stanou součástí tzv. zvláštních podporovaných aktivit, díky čemuž získají od ČMZRB k profinancování provozních a investičních projektů bezúročný úvěr nebo záruku ještě za více výhodných podmínek než tomu bylo doposud. To znamená, že pokud například budou potřebovat pořídit nový stroj a inovovat tak svůj výrobní proces, budou moci na něj od ČMZRB využít bezúročný úvěr v rozmezí 650 tisíc až 60 milionů Kč na dobu 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 4 roky. Úvěr získají až na 45 % způsobilých výdajů projektu, přičemž u spolufinancujícího úvěru od komerční banky či leasingové společnosti ČMZRB poskytne příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 milionů Kč. Aktualizované výzvy obou programů budou vyhlášeny k 1. lednu 2020.

Rodinné firmy podle šetření Family Firm Institute vytváří 70 – 90 % světového HDP, poskytují zaměstnání 60 – 80 % zaměstnanců a jsou odolnější vůči krizím a založené na vysoké odpovědnosti k okolí. Navíc investice do rodinných firem zůstávají v regionech, tvoří tak základ jejich obslužnosti. Rodinné firmy se snaží vyvážit potřeby rodiny a potřeby podnikání, upřednostňují socioekonomické bohatství před úzkým zaměřením na finanční cíle. „Investiční pobídky zahraničním firmám v minulosti nastartovaly ekonomický růst a vytvořily 190 tisíc pracovních míst. Rodinné firmy bez podpory vytvořily u nás zhruba 1 500 000 pracovních míst a staly se tak páteří naší ekonomiky. Podpora vložená do růstu tohoto sektoru zůstává doma, protože rodinné firmy mají zájem na tom, aby vzkvétala jejich domovina,“ říká člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a garant projektu „Rodinná firma“ Libor Musil.

Právě AMSP se podpoře rodinných firem dlouhodobě a velmi intenzivně věnuje. Mimo jiné každý rok vyhlašuje soutěž Rodinná firma roku. Výsledky posledního ročníku zazněly na galavečeru minulý týden. Kategorii střední rodinná firma vyhrála společnost ALIKA, kategorii malá firma Akord Kvint, cenu veřejnosti získal Jiří Pantůček z rodinné firmy Topvet. Podrobné výsledky soutěže najdete na: http://amsp.cz/vyhlaseny-vysledky-oceneni-equa-bank-rodinna-firma-roku-2019/. Kromě organizace akcí včetně těch vzdělávacích a připravovaných registrací rodinných firem se AMSP spolu s MPO, Hospodářskou komorou a AK Eversheds Sutherland podílela na vydání publikace „Nástupnictví v rodinné firmě, jak na to“. Vyšla nedávno, k dispozici je zdarma, a to v tištěné i v elektronické podobě. Reaguje na fakt, že většina rodinných firem v České republice vznikla v 90. letech a jejich zakladatelé se nyní blíží důchodovému věku. Současně dorostla generace, která je připravena rodinné podnikání převzít. „Cílem této publikace je stát se praktickým průvodcem majitelů rodinných firem na jejich cestě při předávání jejich celoživotního díla další generaci. Cenným zdrojem by měla být také pro nástupce, kteří by měli firmu dál budovat a rozvíjet. V rámci spoluautorství jsem se snažil shrnout svoje dlouholeté zkušenosti v poradenství pro rodinné podniky a specializovaného vzdělávání v této oblasti v Německu a Spojených státech,“ říká partner Advokátní kanceláře Eversheds Sutherland Stanislav Servus.

 Publikace má podnikatelům poskytnout návod, jak v rámci nástupnického procesu postupovat, aby se předání firmy úspěšně podařilo. Obsahuje konkrétní příklady, které vychází z reálných životních situací. Velkým benefitem v procesu předávání podílu podniku v rámci jedné rodiny je nulová výše daně. „Při zpracování tohoto tématu jsme vycházeli z dlouhodobých zkušeností s agendou a z podnětů získaných přímo od zástupců podnikatelů a odborníků. Jedná se bezesporu o aktuální téma, neboť nástupnictví patří mezi klíčové otázky z hlediska pokračování a rozvoje rodinných firem a jejich budoucího podnikání,“ říká ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

 Rodinné podniky jsou díky větší důvěře mezi zaměstnanci – členy rodiny – velmi flexibilní a schopny rychle se přizpůsobit změnám v ekonomicko-sociálním prostředí. Vyznačují se také výrazně vyšším poměrem vlastního kapitálu než ostatní podniky, což zásadně podporuje hospodářskou stabilitu podniku i stabilitu celkového hospodářství. Jde tedy o nedílnou a zásadní součást ekonomiky ČR, na kterou myslí i národní hospodářská vize a značka Czech Republic: The Country For The Future.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články