NRB

Budoucností je vývoj technologií a praktické know-how

KK-Technolo-nrb
financování investičně náročných projektů OPPIK provozní výdaje záruka
30.09.2020

Příběh klatovské společnosti K&K Technology mi připomněl jiné podobné, známé u nás z devadesátých let. O tom, jak se člověk vlastním umem a pílí vypracoval a vybudoval prosperující podnik. Takovým selfmademanem je i nynější předseda představenstva, který v roce 1991 použil jako záruku pro financování svůj vlastní rodinný dům a začal podnikat jako fyzická osoba „Kutil Václav – projektová kancelář“. A dnes stojí v čele holdingu, který má aktuálně k realizaci připraveny projekty za více než 300 milionů korun, k jejichž financování využije i záruční produkty od ČMZRB.

Z původních deseti zaměstnanců se firma rozrostla do nynější holdingové struktury schopné realizovat komplexní zakázky v tuzemsku i zahraničí a pružně reagovat na změny tržních podmínek. Vlastní areál umístěný v Klatovech jí poskytuje dostatečné zázemí pro zajištění všech činností, které jsou k provádění komplexních zakázek nutné. Na četných projektech se společnost podílí formou generálního dodavatele, jako subdodavatel anebo sdružení. Jak říká Václav Kutil, „každá tato forma vyžaduje odlišný přístup k řízení projektu a značnou odbornost vedoucích manažerů, tak aby byl zajištěn vysoce profesionální průběh realizace. Kvalitní lidské zdroje jsou vlastně tím největším bohatstvím, které firma potřebuje.“

Kde brát zdroje

Kromě lidských zdrojů jsou pro rozvoj každé společnosti samozřejmě potřeba i zdroje finanční. Na počátku stála již zmíněná půjčka, za kterou Václav Kutil ručil svým vlastním domovem. Od roku 1996 následovala dlouhodobá spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Při vzájemných jednáních se hledaly možnosti využití aktuálních produktů, které ČMZRB v průběhu let nabízela, přičemž společnost K&K nejvíce využívala možnost poskytnutí bankovní záruky za nabídky do veřejných soutěží nebo k provozním úvěrům.

Zatím posledním příkladem spolupráce je právě taková záruka na úvěr pro provozní účely (z programu Expanze-záruky), kterou společnost potřebuje k financování velkých, finančně velmi náročných projektů. „Jestliže jsou dnes obecné smluvní podmínky takové, že realizujeme zakázku, ale první platby se nám objeví na účtech za šest až devět měsíců i déle, tak to nelze provádět bez externích zdrojů. Tato pomoc je pro nás významná a já oceňuji rychlou spolupráci při přípravě dokumentů a vstřícný postoj banky. Navíc od ní máme přislíbenou další pomoc, opět ve formě záruky. Určitě ji využijeme, a to především u bonitních municipálních projektů, kde jsou velmi striktní a složité smluvní obchodní podmínky,“ potvrzuje předseda představenstva úspěšného holdingu.

Novými technologiemi k ochraně životního prostředí

Máme-li zmínit jen některé z významných zrealizovaných projektů, rozhodně sem patří následující dva: rekonstrukce anaerobní stabilizace kalu čistírny odpadních vod (ČOV) Mariánské Lázně a rekonstrukce ČOV Sever na Slovensku. V Mariánských Lázních byla využita nová technologie, kterou společnost vyvinula ve spolupráci s výzkumníky z VŠCHT Praha a která zjednodušuje obsluhu zařízení. V druhém případě šlo o velký projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod pro tři slovenská města – Bánovce nad Bebravou, Topoľčany a Partizánske. Zajímavostí bylo využití moderních membránových technologií, jejichž výhodou je úspora zastavěné plochy a vysoká účinnost čisticího procesu.

V současné době se významně podílíme na rekonstrukci BČOV Deza Valašské Meziříčí. Jedná se o průmyslovou čistírnu pro čištění odpadních vod znečištěných dehtovými produkty. Tento projekt využívá nejmodernější technologie a jeho cílem je podstatně zlepšit životní prostředí. Mezi další významné zakázky bezesporu patří i dva projekty pro Letiště Praha, přičemž jednu zajišťujeme jako generální dodavatel a druhou jako subdodavatel,“ dodává Václav Kutil.

Aktivita společnosti odpovídá firemní filozofii, kterou shrnuje slovy: „Čas běží dál a naší snahou je dělat neustále vše pro to, abychom se udrželi na trhu a byli konkurenceschopní. Důležité je udržet si technickou úroveň, kvalitu a být vždy minimálně o krok vpředu oproti konkurenci. Budoucností naší společnosti je vývoj technologií s využitím našeho know-how. Z hlediska oborů, ve kterých se pohybujeme, máme velmi dobrou pozici a jsou to obory neustále perspektivní. Jak jsem již zmínil, v současné době máme pro realizaci projektů a podílení se na vývoji nových technologií díky spolupráci s ČMZRB velmi dobré podmínky a je nutné je v maximální míře využít.

Článek vyšel v časopise Trade News a na itradenews.cz.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin

EXPANZE-záruky