NRB

S jako sociální

MASTR UB
bezúročný úvěr OPZ rodinná firma sociální podnik strukturální fondy EU
04.06.2021

„Sociálním podnikem jsme se oficiálně stali začátkem roku 2020, ale všeobecné principy aplikujeme úplně od začátku. Získání tohoto statusu nám otevřelo možnost čerpání většího počtu dotačních titulů pro rozvoj firmy a zlepšení sociálních podmínek našich zaměstnanců. Ke koupi provozovny, ve které naše firma sídlí, jsme například využili úvěr S-podnik Českomoravské záruční a rozvojové banky,“ říká Leoš Mallat, majitel a jednatel rodinné společnosti MASTR, která se věnuje sociálnímu podnikání v kovovýrobě.

Čerpání úvěru v rámci programu S-podnik ČMZRB je pro firmy obecně zajímavé zejména ze dvou důvodů: tento úvěr je bezúročný, a navíc ho firmy se statusem sociálního podniku mohou začít splácet až po odkladu v délce tří let. Ve firmě MASTR jej čerpali loni a rozhodli se pro něj i díky předchozím dobrým zkušenostem s bankou, jak vysvětluje Leoš Mallat: „S ČMZRB spolupracuje naše firma od samého začátku, tedy od roku 2001, a vždy jsme našli společnou řeč při všech investicích, které jsme nebyli schopni stoprocentně pokrýt z vlastních prostředků. V tom nám velmi pomáhali Ing. Jaroslav Bubeníček a ředitel ČMZRB v Hradci Králové Ing. Zdeněk Mareš.“

Jak je vidět na příkladu čerpání úvěru pro sociální podniky, získání tohoto statusu přináší firmám skutečně nové možnosti, které jim pomáhají udržet si i v dnešní turbulentní době konkurenceschopnost na trhu. K tomu, aby firma tento oficiální titul mohla používat, musí však splnit veškeré povinné identifikátory stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tyto požadavky se týkají pěti oblastí: sociálně prospěšný cíl a sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch.

Sociální prospěch

V praxi to pak vypadá třeba tak, že ve společnosti MASTR zaměstnávají více než 80% zdravotně omezených či postižených osob, pracují zde matky na rodičovské dovolené, absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní či lidé předdůchodového věku. Nedávno firma navázala spolupráci se Základní školou speciální v Náchodě, kterou navštěvují zdravotně a mentálně postižení žáci. Organizuje exkurzi žáků do firmy, aby se mohli podívat na pracoviště a nebáli se pak studovat i takový obor, jako je strojírenství.

„Naše firma je poskytovatelem náhradního plnění podle zákona o zaměstnanosti a to nám velmi pomáhá při sjednávání cenových nabídek a získávání nových odběratelů. Zahraniční firmy mají ale podle našeho názoru lepší přístup k sociálnímu podnikání a všeobecně k zaměstnávání OZP,“ říká Leoš Mallat. Z každotýdenní porady vrcholového vedení je pořizován zápis, do něhož mají všichni zaměstnanci možnost nahlédnout a případně jej připomínkovat. Na tyto připomínky je brán zřetel a všechny se individuálně diskutují a řeší. V případě úspory pro firmu nebo zlepšení podmínek je iniciativa ohodnocena mimořádnou odměnou, firma také vypisuje výběrová řízení na „nejlepší zlepšovák“, který je poté vybrán ze všech návrhů a finančně ohodnocen. Existuje roční plán interních školení, jenž je rovněž volně přístupný všem zaměstnancům a na kterém mají možnost se podílet, připomínkovat ho a zároveň všechna školení na základě žádosti využít. Každý zaměstnanec má také možnost využít příspěvek na kurzy cizích jazyků.

Environmentální prospěch

Firma používá úsporná svítidla, třídí odpad, používá recyklovaný papír a tonery do tiskáren. Jelikož jsou všichni zaměstnanci z blízkého okolí, dojíždějí do práce na kole, chodí pěšky nebo jezdí hromadně jedním vozidlem. V kovovýrobě bohužel nejde používat ekologické materiály pro výrobu, a proto se snaží přírodě ulevit alespoň používáním ekologicky odbouratelných kapalin do strojů, opětovně použitelných plastových přepravek a recyklovatelných obalových materiálů.

Místní prospěch

V MASTR dlouhodobě podporují řadu projektů a dobrovolnických institucí, například Projekt Šance, místní dobrovolné hasiče, kulturní akce, autistické děti, malé fotbalisty, domov pro psy v nouzi a další.

Většina odběratelů i dodavatelů je místních, převážně z Královéhradeckého kraje. „Naším nejzásadnějším místním odběratelem je firma Vapo, která rovněž sídlí v Červeném Kostelci. Další velké firmy, s nimiž spolupracujeme, mají také svá sídla v našem kraji, ovšem exportují do zahraničí – například do Nizozemska, Itálie, Švédska či dokonce do Číny,“ popisuje majitel firmy. „Mezi naše odběratele se řadí firmy Rieter, Trelleborg Bohemia, Saviotechnics, B.D.H. Kovo Export nebo Ametek Elektromotory.“

Ekonomický prospěch

Stručně řečeno, sociální podnik má být nezávislý a schopný zvládat ekonomická rizika. A jak to vypadá v praxi? „Celková strategie naší firmy se zaměřuje na rozložení případných rizik. Aby když jedno odvětví nebude tak ekonomicky výkonné, jsme byli schopni nahradit případný výkyv ve výrobě.

Zaměřujeme se především na CNC obrábění. Vlastníme dva CNC soustruhy Okuma a dva dlouhotočné automaty. Jsme experti spíš na velkosériovou výrobu, držiteli certifikátu ISO 9001:2015 a jsme prověřeným dodavatelem pro automobilový průmysl; vyrábíme podle norem a požadavků automotivu,“ poukazuje majitel na kvalitu produktů a dodává: „Největším problémem sociálního podnikání a podnikání všeobecně jsou neustálé změny zákonů, nařízení a směrnic, které se týkají naší práce. Dalším významným problémem je vysoká administrativní zátěž, kterou musíme absolvovat, abychom uspokojili požadavky všech institucí. Naším velkým přáním je, aby se konečně zjednodušil systém sociálního podnikání a nechali nás v klidu pracovat. Zároveň bychom ocenili lepší informovanost o dostupných dotačních titulech a možností financování sociálních podniků.“

Článek vyšel v časopise Trade News od AMSP ČR a na itradenews.cz.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin