NRB

Stabilizovat firmu DSL food při rozsáhlé investici pomohl program Expanze

DSL-food
bezúročný úvěr odložené splácení rekonstrukce výrobního areálu rozšíření výrobního areálu strukturální fondy EU
08.11.2019

Společnost DSL food se vydala cestou vývoje a výroby kvalitních doplňků stravy a sportovní výživy. Jen v loňském roce vyrobila na 900 tisíc litrů produktů a 130 tun tablet, které dodala na 42 trhů světa. Z důvodu blížícího se naplnění výrobních i skladovacích kapacit se před několika měsíci pustila do rozsáhlé investice – rozšíření celého svého areálu –, a to za využití programu Expanze od ČMZRB.

Michal Dokoupil je vystudovaným chemikem. Přestože si přál pracovat ve vývoji, jeho první kroky ještě coby studenta směřovaly k distribuci léčiv. Díky této práci ale dostal příležitost podílet se při Univerzitě Palackého v Olomouci na několika projektech souvisejících s vývojem léčiv, např. potenciálních cytostatik, a postupně začít podnikat. „Jako jedni z prvních jsme na konci 90. let mohli využít výhod tehdy vznikajícího podnikatelského inkubátoru – dnes science parku – a vybudovat vlastní laboratoř, postupně postavit první výrobní zařízení, rozjet poloprovoz a pak i plnohodnotnou výrobu,“ popisuje své profesní začátky Michal Dokoupil, majitel společnosti DSL food.

Od vývoje léčiv k výrobě doplňků stravy

Své podnikání ale nezaměřil na vývoj a výrobu léčiv, jak se zprvu nabízelo, ale na vývoj a výrobu doplňků stravy. Hlavním důvodem byla změna evropské legislativy související s chemickou výrobou a „nálet“ nízkonákladových produktů z Číny. Cesta do farmaceutického průmyslu tak přestala dávat smysl. Naopak se začaly objevovat příležitosti v oblasti vývoje a výroby doplňků stravy. Směr podnikání pana Dokoupila byl tedy jasný a ještě blíže se specifikoval v době, kdy padlo rozhodnutí zaměřit se hlavně na vývoj a výrobu hotových produktů. „Znamenalo to sice rozloučit se s některými zákazníky a klesnout zpátky na cca 30 % obratu, ale důraz na kvalitu a tato zvolená cesta se vyplatily,“ vypráví Michal Dokoupil.

Stejně důležité bylo také následující rozhodnutí k pořízení nové technologie, která by firmě vedle vývoje a výroby produktů v kapalné podobě umožnila vyrábět a vyvíjet výrobky také v jiných formách. „Dnes jsme díky této investici, a dalším, které následovaly, schopni vyrobit produkt v jakékoliv formě od kapalin, roztoků, sirupů, koncentrátů, kapslí, až po práškové směsi a tablety,“ říká majitel firmy DSL food a doplňuje: „Klientovi vše dodáváme na klíč, počínaje vývojem a výrobou, konče u speciálních balení a expedice. Vývoj je dělaný každému zákazníkovi na míru, garantujeme originalitu a kvalitu. Produkty musí být kvalitativně co nejlepší a být v souladu s metabolickými procesy v těle. Proto třeba u sportovní výživy nové výrobky vyvíjíme přímo s českými reprezentanty a využíváme data, která v souvislosti s měřením jejich výkonu mají k dispozici.

Z inkubátoru do vlastního díky ČMZRB

Společnost DSL food do konce první dekády 21. století sídlila v science parku Univerzity Palackého v Olomouci. „Postupem času nám začaly být prostory malé a s růstem naší firmy jsme také přestali splňovat podmínky podnikatelského inkubátoru, proto jsme se začali poohlížet po novém místě, kde bychom mohli vybudovat vlastní provoz,“ vypráví Michal Dokoupil a dodává: „V té době se nám naskytla možnost koupit pozemek v průmyslové zóně u Litovle, kde jsme v průběhu roku 2011 postavili výrobní areál včetně skladu a administrativní budovy.

Tehdy přišla společnost DSL food poprvé do styku s ČMZRB. „Potřebovali jsme větší halu, než na kterou jsme měli peníze. Půjčit si od banky ale nebylo vůbec jednoduché, protože ručit samotnou stavbou, jež byla navrhována na míru našim potřebám, nestačilo a pokrylo jen minimum částky, kterou jsme si potřebovali půjčit. Tehdy se nám ale podařilo až do výše 80 % jistiny úvěru získat záruku od ČMZRB. Byla to pro nás obrovská pomoc, bez ní bychom tady dnes nebyli,“ pokračuje ve vyprávění Michal Dokoupil a doplňuje, že dnes už je společnost vůči bankám v úplně jiné pozici. Přesunout se do vlastního jí pomohlo dále rozšířit výrobu a tím pádem i obrat a vyrůst ve středně velkou firmu.

Rozšíření výrobních prostor i skladu

Dnes společnost finalizuje projekt přístavby svého areálu, tj. nejen výrobní haly, ale také skladu a administrativní budovy tak, aby mohlo dojít k zefektivnění výroby a aby jednotlivé procesy na sebe navazovaly. „Naše výrobní prostory budou čtyřikrát tak velké. V poslední době nám už výrobní i skladovací kapacity nedostačují, navíc chceme rozšířit sortiment i náročnost vyráběných produktů, instalovat nové stroje, takže rozšíření našeho areálu bylo nevyhnutelné,“ vysvětluje důvody realizace další rozsáhlé investice Michal Dokoupil.

Projekt se společnost rozhodla zafinancovat programem Expanze od ČMZRB. „V okamžiku, kdy stavíte a investujete nemalé prostředky do svého rozvoje, firmu to na trhu oslabí. ČMZRB poskytuje až 45 % financování bezúročně, u zbývající části, kterou financujeme úvěrem od České spořitelny, proplácí úroky, což je velká pomoc, firmu to pomůže stabilizovat,“ vysvětluje důvody volby této formy financování majitel společnosti DSL food a doplňuje: „Z minulosti máme zkušenost i s dotacemi, ale dnes už bych o ně nežádal. Jednak je to administrativně hodně náročný proces a jednak je s nimi spojena řada nesmyslných termínů a podmínek. Program Expanze je ale o něčem jiném. Pomáhá podnikateli eliminovat riziko a překlenout období, kdy investuje a jeho pozice na trhu je oslabena. Navíc míra zneužitelnosti této formy podpory, tzn., že by vznikl nějaký nesmyslný projekt, je minimální. Takže program vnímám velmi pozitivně, protože podnikateli pomáhá tím správným způsobem.“

Budoucností je automatizace výroby

Po dokončení tohoto projektu bude ještě následovat rekonstrukce původní části areálu a investice do pořízení nových technologií. „Rád bych se nyní zaměřil na speciální typy granulátorů, které v ČR nikdo nedělá a jež nám nahradí nedostupnost některých materiálů na trhu. Samozřejmě se chceme vydat také cestou automatizace a investic do co nejmodernějších strojů. Průmysl 4.0 pomalu přichází i do našeho oboru, a protože dané technologie jsou cenově dostupné, vidím to jako způsob, jak zvýšit efektivitu výroby, zajistit vyšší bezpečnost a držet krok s dobou. Z tohoto důvodu také neustále sledujeme nové trendy, které se snažíme okamžitě aplikovat. Člověk nikdy neví, co se bude dít příští rok, a proto musíme být předem připraveni, pokud chceme být dobří a udržet se na vrcholu. A to my chceme,“ uzavírá Michal Dokoupil, který se nejen stará o své klienty, ale také stále podstatnou část svého času tráví ve vývoji a při zavádění nových technologií.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin