NRB

Tradiční Ličenský chléb ověnčený řadou ocenění se peče už přes půl století

chleb
dlouhodobá spolupráce modernizace areálu rychlejší rozvoj výstavba výrobní haly záruka zvýhodněný úvěr
02.01.2020

Pekárenský směr určila nově založené obchodní společnosti BEAS malá privatizace, prostřednictvím níž se jí podařilo vydražit provozovnu pekárny Lično. Ta byla vybudována v roce 1960 spotřebním družstvem Jednota a zásobovala svým chlebem okres Rychnov nad Kněžnou. Firma BEAS investovala nemalé prostředky do jejího dalšího rozvoje, vybudování moderního závodu v Choustníkově Hradišti a převzetí cukrářského provozu v Letohradě. Dnes svým pečivem zásobuje i přilehlé kraje a téměř všechny maloobchodní řetězce.

Bedřich Syrovátko je absolventem oboru fytotechnika na dnešní ČZU v Praze, v němž se zaměřoval nejen na pěstování zemědělských plodin, ale i technologie jejich zpracování, včetně mlynářství a pekařství. To se mu hodilo následně během jeho profesní kariéry. Ještě před revolucí začal ve volných chvílích podnikat – věnoval se intenzivnímu pěstování zeleniny ve fóliovnících a pěstování květin. Po osmdesátém devátém pak spoluzaložil obchodní společnost BEAS, které se podařilo ke konci roku 1991 vydražit v rámci malé privatizace na Rychnovsku vyhlášenou pekárnu Lično.

Kupní cena tehdy činila 13,4 milionu korun. „Vůbec nejtěžší na tom asi bylo do třiceti dnů sehnat úvěrující banku a zaplatit částku Fondu národního majetku. Náš tehdejší konkurent všude rozhlašoval, že ta cena je pro nás nezvládnutelná a že do roka zbankrotujeme. To se ale nestalo. Vše jsme stihli a do čtyř let jsme půjčku splatili,“ vzpomíná Bedřich Syrovátko.

Rozšiřování sortimentu

Pekárna Lično v té době měla 20 zaměstnanců a zaměřovala se pouze na pečení dvou tvarů konzumního chleba. „Uvědomovali jsme si, že s tak malým sortimentem nejsme schopni dlouhodobě obstát v konkurenci, a proto jsme ho po necelých dvou letech rozšířili o výrobu běžného a jemného pečiva,“ vypráví ředitel společnosti BEAS. Po splnění privatizační zátěže pak firma přistoupila ke klíčovým investicím, které přispěly k dalšímu rozvoji pekárny.

V letech 1996 a 1997 jsme objekt kompletně zrekonstruovali. Přistavěli jsme novou výrobní halu, vybudovali jsme expediční prostory, nainstalovali jsme novou linku na chléb a na pečivo. Tím se nám podařilo zvýšit výrobní kapacitu a produktivitu práce a hlavně rozšířit sortiment našich výrobků na 70 druhů,“ popisuje další kroky firmy BEAS její ředitel.

V té době se už na českém trhu začaly prosazovat velké zahraniční řetězce. „My jsme se ale rozhodli, že se zkusíme obejít bez nich, i když to bylo na úkor rozšiřování dopravy, a tím i zásobovaného regionu. Z okresní pekárny se stala postupně pekárna zásobující celý Pardubický a Královéhradecký kraj,“ vzpomíná Bedřich Syrovátko.

Spolupráce s řetězci

Vzhledem k rostoucí poptávce byla společnost BEAS nucena na začátku nového milénia investovat další prostředky do rozšíření a modernizace svých výrobních kapacit. Získala tehdy od Českomoravské záruční a rozvojové banky záruku k investičnímu úvěru a úvěr, které jí umožnily v poměrně krátké době klíčové stavební úpravy provést. „Bez poskytnutí těchto produktů by pravděpodobně došlo ke zbrzdění našeho velkého rozvoje. Pomoci si proto velmi vážíme,“ říká Bedřich Syrovátko.

V roce 2002 byla postavena nová výrobní hala s linkou na výrobu běžného pečiva s dvojnásobnou kapacitou, byly také vystavěny nové expediční prostory a sociální zařízení pro zaměstnance. V následujících letech pak docházelo k technologickým zlepšením, plynofikaci, vystavění ekobloků, které pomohly zužitkovat odpadní teplo pro provoz pekárny, a výstavbě dalších hal na výrobu řemeslného chleba a jemného pečiva.

Společnost BEAS tak byla připravena uspokojit mnohem větší poptávku, než jaké doposud byla vystavena. A protože se stále zvyšoval podíl velkých zahraničních řetězců na trhu, ustoupila od svého původního záměru a domluvila se s nimi na spolupráci. „Nejprve jsme v roce 2006 uzavřeli smlouvu s diskontními prodejnami Plus, později jsme začali spolupracovat ještě s řetězci Kaufland, Billa, Penny Market, Tesco a menšími českými prodejnami typu Konzum, Kubík, Hruška, Verner apod.,“ přibližuje ředitel firmy BEAS. K jejím významným zákazníkům dnes také patří nemocnice, školy a domovy důchodců v kraji.

Nejmodernější závod v ČR

Souběžně s rozšiřováním výrobních kapacit pekárny Lično se společnost BEAS rozhodla doplnit svůj sortiment ještě o cukrářské výrobky, které jí chyběly. „Cukrářskou výrobu v Letohradě jsme převzali v roce 1999. I když se jedná o střední cukrárenský provoz, tvoří dnes jen zhruba šest až osm procent naší celkové produkce,“ říká Bedřich Syrovátko.

V roce 2007 pak společnost zakoupila 15hektarový pozemek v obci Choustníkovo Hradiště na Trutnovsku se záměrem vybudovat moderní pekařský závod a posílit svoji konkurenceschopnost nejpokrokovější průmyslovou automatizační pekárenskou technologií s vlastním know-how. Jeho výstavba byla zahájena v roce 2014 a v říjnu 2015 v něm byl zahájen ostrý provoz.

Společnost BEAS tak dnes svým pečivem zásobuje prakticky celý Královéhradecký a Pardubický kraj, zčásti také Liberecký a Středočeský. Zaměstnává přes 300 lidí a dosahuje ročního obratu 230 milionů korun. Jen v pekárně v Ličně, kde má v provozu devět linek, vyrobí každou hodinu až 1500 kusů chleba a 21 500 kusů běžného pečiva.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin

Podpora 1992 až 2017