NRB

Vodohospodářská společnost, která působí na trzích i na východ od nás

K&K Technology UB
dlouhodobá spolupráce rekonstrukce areálu vodohospodářská infrastruktura záruka zvýhodněný úvěr
01.11.2018

Na začátku devadesátých let byl Václav Kutil zaměstnaný jako technicko-hospodářský pracovník v oddělení zabývajícím se vodohospodářskými stavbami v jednom státním podniku v Klatovech. Firma se nevyhnula restrukturalizačním opatřením a tlaku na outsourcování některých služeb. „A proto jednoho dne přišel požadavek, abychom odešli ‚do soukroma‘,“ vzpomíná pan Kutil. Své nadřízené poslechl a díky tomu dnes vede společnost K&K TECHNOLOGY a. s., která patří mezi přední dodavatele vodohospodářských staveb v České republice.

Václav Kutil společně se svými kolegy začal podnikat v květnu roku 1991. Tehdy vystupovali pod hlavičkou Kutil Václav – projektová kancelář a pracovali výhradně pro svého bývalého zaměstnavatele. Realizovali pro něj projektovou a inženýrskou činnost. „K těmto službám jsme brzy přidali zajišťování dodávek i montáží, abychom mohli uzavírat komplexní smlouvy o dílo, v roce 1993 pak byla založena společnost K&H Klatovy s. r. o.,“ vypráví pan Kutil.

V devadesátém čtvrtém se společnosti podařilo vyhrát výběrové řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací v Klatovech a jim přidružených obcích. Díky tomu dnes do skupiny firem pana Kutila spadají i Šumavské vodovody a kanalizace, a. s., které poskytují vodohospodářské služby ve více než sto obcích na jihozápadě Čech. Později pan Kutil vstoupil jako majoritní akcionář i do Vodohospodářského podniku a. s. v Plzni a přidružil jej tím do skupiny.

Expanze na východ

Štěstí se na nás usmálo i v roce 1995, kdy jsme získali první velkou zakázku na Slovensku, a proto jsme tam společně s naším subdodavatelem založili firmu K&H KINETIC, a. s. Tehdy hodně společností Slovensko spíše opouštělo, než aby tam vstupovaly. Situace tam vůbec nebyla jednoduchá a podmínky pro podnikání byly značně nestabilní. My jsme se tam ale rozhodli jít a vydržet. Po čase se nám to vrátilo. Dnes dokonce v této zemi realizujeme přes polovinu našich tržeb,“ popisuje další podnikatelské kroky Václav Kutil.

V roce 1996 se z firmy K&H Klatovy s. r. o. stala v ČR akciová společnost K&H KINETIC. V té době zaměstnávala již 25 lidí a kromě projektové a inženýrské činnosti a montáží poskytovala zákazníkům i řídicí systémy. „V tomto období k nám nastoupili dva klíčoví pracovníci a naše činnost se velmi intenzivně rozvíjela. Řekl bych, že rok 1996 byl pro nás jakýmsi mezníkem, kdy jsme začali měnit naši filozofii. Začali jsme se věnovat i výrobě a byli jsme tak schopni realizovat generální zakázky na klíč, a to jak v oblasti vodohospodářství, tak v oblasti energetiky a tepla,“ vzpomíná pan Kutil.

Kromě slovenského trhu se společnosti v 90. letech podařilo proniknout ještě do Ruska a po čase i do bývalých zemí SNS. „Naší největší zakázkou doposud bylo vypracování projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v Kišiněvě,“ říká Václav Kutil. Dnes má společnost v těchto zemích své zastoupení a ráda by zde v činnosti pokračovala i nadále. „V Rusku je obrovský potenciál práce,“ zmiňuje Václav Kutil. Vyjma těchto zemí společnost dodává či dodávala některé komponenty také do Německa, Itálie, Španělska a Velké Británie.

Všichni pod jednou střechou

Dvacáté první století nachystalo panu Kutilovi řadu nepříjemných situací, ale i nových výzev. „Nejtěžší pro mě asi bylo, když jsem slavil šedesátiny a ve chvíli, kdy jsem byl na lovu a střelil jsem kapitálního jelena, mi zazvonil telefon. Kolega mi oznámil, že se náš generální dodavatel, pro kterého jsme realizovali technologické dodávky, dostal do insolvence. Ze dne na den jsme tak přišli o miliony a trvalo několik let, než jsme se z toho dostali,“vzpomíná na jeden z náročných okamžiků svého podnikání Václav Kutil. Přesto ho nikdy nenapadlo, že by to vzdal. „Jsem Štír a ti se nevzdávají. Navíc teď už je ten vlak natolik rozjetý, že by z něho ani nešlo vystoupit. Cítil bych to jako křivdu vůči lidem, kteří pro společnost pracují,“ říká.

V té době již společnost působila na trhu jako K&K TECHNOLOGY a. s. a hledala prostory, do kterých by mohla přemístit všechny své provozovny, sklady, výrobní haly apod. a uspořit tak náklady a čas svých zaměstnanců. „Jako ideální se jevil areál bývalého masokombinátu v Klatovech. Ale chyběly nám finance. Nakonec se nám na jeho koupi a rekonstrukci podařilo získat prostředky od ČMZRB,“ říká pan Kutil.

Dnes jsme již středně velkou společností a řada produktů se na nás už nevztahuje, nicméně spolupráce s ČMZRB si velice vážím. Kdykoliv jsme řešili nějaký problém nebo jsme měli nějaký nápad, zajeli jsme na pobočku. Vždycky nám tam pomohli. Ta pomoc byla velice významná a bez ní bychom dnes nebyli tam, kde jsme,“ chválí mnohaletou spolupráci s bankou majitel firmy K&K TECHNOLOGY a. s.

Budoucnost je v likvidaci odpadů

Společnost dnes patří mezi přední dodavatele vodohospodářských staveb v České republice, včetně pobočky na Slovensku a ostatních společností ve skupině zaměstnává přibližně 300 lidí. Přestože má velmi dobré jméno na trhu a zakládá si na něm, bojuje s ustavičným tlakem na snižování ceny u veřejných zakázek. „Jenže kvalitní výsledek vyžaduje kvalitní vstupy a zázemí. A to stojí peníze,“ přibližuje problematiku pan Kutil. A zároveň ji také trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu.

Budoucí směřování firmy je ale jasné. „V současné době se zpřísňují požadavky na likvidaci odpadů, a proto je třeba vymyslet, jak se jim přizpůsobit. Už teď na tom pracujeme a odhadujeme, že tak do deseti let to bude jedna z cest, kterou se budeme ubírat,“ prozrazuje své plány Václav Kutil a dodává, že se chce také více věnovat vnitřní mikroekonomii a posílit tvorbu vlastních zdrojů.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin

Podpora 1992 až 2017