NRB

Kontaktní systémy firmy Hronovský se montují do aut téměř po celém světě

Hronovsky UB
dlouhodobá spolupráce pořízení nové technologie rychlejší rozvoj záruka zvýhodněný úvěr
29.10.2018

Společnost Hronovský je dnes předním dodavatelem kabelových svazků a součástek pro automobilový průmysl, dosahuje ročního obratu vyššího než 1,1 miliardy korun a zaměstnává přes 700 lidí. Když ji Josef Hronovský v roce 1990 zakládal, ani ve snu ho nenapadlo, že by dnes mohl takovouto úspěšnou firmu mít. Toužil po prosperující obrobně s moderními stroji a deseti zaměstnanci. Poptávka po produktech jeho společnosti, spokojení zákazníci a objevující se příležitosti na trhu ho ale nutili jeho byznys rozvíjet dál.

Josef Hronovský byl na konci 80. let zaměstnán jako nákupčí ve společnosti Elton Nové Město nad Metují a zabýval se obchodem s obráběnými díly. „Protože jsem viděl možnost, jak pružněji a levněji reagovat na poptávku než kooperanti, od kterých nakupovali tehdejší nepružné státní podniky, rozhodl jsem se, že začnu v tomto oboru podnikat sám, jakmile to bude možné,“ vzpomíná Josef Hronovský.

Příležitost se objevila po pádu železné opony, a tak si pan Hronovský zařídil živnostenský list na výrobu obráběných dílů a obchod, sehnal v Bohuslavicích nad Metují prostory k pronájmu, které později odkoupil, a vrhl se do práce. „Byl jsem sám sobě prvním výrobním dělníkem. Přestože jsem vystudovaný ekonom, zvládl jsem se strojařskou výrobu naučit velmi rychle, a to vlastními silami,“ vypráví Josef Hronovský.

Z jedné dílny do pěti závodů

Společnost se nejdříve zaměřovala na výrobu soustružených rotačních dílů na dlouhotočných automatech, později je nahradily CNC stroje. Po osmi letech se její činnost rozšířila o práce spojené s jednoduchou montáží podskupin konektorů a kabelových svazků. „Zásadním impulzem se pro naši společnost stalo převzetí výroby náhradních dílů od firmy Kostal ČR v roce 2004. V souvislosti s tím jsme koupili a zrekonstruovali výrobní areál v Čenkově a přesunuli výrobu náhradních dílů tam,“ popisuje další kroky firmy Josef Hronovský.

Tato produkce pro automobilový průmysl pro ni byla zprvu těžkým oříškem, ale také příležitostí k dalšímu rozvoji. „Bylo pro nás těžké ztotožnit se s procesními audity ISO a naučit v souladu s nimi pracovat celý tehdejší pracovní kolektiv. Dnes je systémový přístup na všech stupních samozřejmostí. Pravidelně jsme auditováni našimi zákazníky, automobilkami i certifikačními autoritami,“ říká majitel firmy Hronovský.

V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce objektu Osma v Novém Městě nad Metují, kde společnost pana Hronovského našla své nové sídlo, a byla tam zřízena moderní CNC obrobna. O dva roky později firma expandovala na zahraniční trh a zřídila svůj závod také v Bulharsku. „Od roku 2011 působíme rovněž v Náchodě, kde se dnes vyrábí podvolantové páky, kabelové svazky a náhradní díly, resp. kontaktní systémy do všech druhů aut, jako je ovládání oken, zrcátek, sedáků atp., a v loňském roce jsme otevřeli novou provozovnu kabelových svazků v Bruntále,“ přibližuje další růst své společnosti Josef Hronovský.

Investice v desítkách milionů

Když majitel firmy Hronovský začínal v roce 1990 podnikat, neměl téměř žádné prostředky. Proto nákup svých prvních výrobních strojů financoval úvěry od komerčních bank. „Dnes si jen těžko dokáže člověk představit úrokové sazby přesahující 20 procent, tehdy se jednalo o standard. Přišla na řadu také zástava domu rodičů, avalované směnky, a pak se naštěstí objevila ČMZRB. Bez ní by byl růst naší firmy složitější a pomalejší,“ vzpomíná Josef Hronovský.

„Rozvoj naší společnosti s sebou přinesl potřebu zdrojů v desítkách milionů korun. Na investicích se podílí jak tvorba vlastních zdrojů, tak přijímání zdrojů od tuzemských bank. Českomoravská záruční a rozvojová banka nám pomohla financovat asi šestnáct projektů. Jednalo se jak o příspěvky na úvěry, tak o investiční úvěry či záruky. Díky nim jsme mohli nakupovat nové stroje a technologie a rozšiřovat výrobu,“ doplňuje k financování svého podnikání Josef Hronovský.

Vývoz do téměř celého světa

Na začátku podnikání pana Hronovského byl sen vybudovat prosperující obrobnu s moderními stroji a cca 10 zaměstnanci. Jak šel její vývoj dál, sny se postupně měnily a rozšiřovaly o další segmenty. Zároveň si od začátku uvědomoval, že nejdůležitější pro jeho úspěch úspěchu jsou motivovaní pracovníci a spokojení zákazníci. A tohoto přístupu se drží doteď.

Dnes je majitelem firmy, která dosahuje tržeb cca 1 150 milionů korun ročně a zaměstnává přes 700 lidí. Jejími největšími odběrateli jsou nadnárodní skupiny Kostal, Magna a Witte, tj. největší dodavatelé pro automobilový průmysl po celém světě. „Naše výrobky dodáváme do celého světa s výjimkou Austrálie a Oceánie,“ přibližuje směr exportu své firmy Josef Hronovský.

Jeho cílem do budoucna je vyrábět kompletní kontaktní systém s většinou komponentů z vlastní produkce a větší automatizace. „Extenzivní vývoj firmy lze považovat za dokončený. Dnes jsou na řadě inovace a automatizace. To znamená udržet konkurenceschopnost v produktech a výrobních procesech. Je do budoucna nutné eliminovat ruční práci operátorů, která je riziková z hlediska kvality a disponibility lidských zdrojů,“ prozrazuje zakladatel firmy Hronovský.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin

Podpora 1992 až 2017