NRB

Využití programu COVID zajistilo firmě hlavně možnost udržet zaměstnance

Šimůnek-nrb
bezúročný úvěr koronavirus provozní výdaje
16.06.2020

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně – víra v budoucnost tohoto oboru.

O tom, že se nemýlil, svědčí fakt, že jeho firma je na trhu již 13 let a je v oboru úspěšná. K úspěchu, a zejména k růstu jsou však vždy potřeba finance. To bylo důvodem, proč firma Šimůnek začala v roce 2017 spolupracovat s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Společnost Šimůnek se zabývá přesným obráběním všech běžných materiálů, jako jsou ocel, hliník či mosaz, pomocí CNC technologií. Specializuje se především na malou a středně velkou sériovou výrobu přesných dílců podle projektové dokumentace zákazníků. Disponuje výrobními a skladovými prostory o celkové rozloze 4 000 m2. Prostory, které aktuálně nepotřebuje pro vlastní činnost, firma pronajímá, přičemž do budoucna počítá s možností jejich využití pro případné rozšiřování své činnosti. „Milníkem v naší výrobě byl rok 2011, kdy jsme koupili větší výrobní prostory v Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj) a přestěhovali tam výrobní halu a zázemí firmy,“ vzpomíná Jan Šimůnek. „Rozšířili jsme výrobní park o dva automaty CNC, a mohli tak lépe akceptovat tehdejší výrobní požadavky zákazníků.

Investovat do kvality

V rámci kooperační spolupráce s dlouhodobě ověřenými dodavateli je dnes firma schopna zajistit všechny běžné druhy povrchových úprav. Podle slov majitele jí pozitivní přístup k investicím umožňuje pružné rozšiřování výroby dle potřeb zákazníků, s nimiž vytváří dlouhodobé partnerské vztahy. Zefektivnění výrobních, kontrolních i dalších firemních procesů je jednou z klíčových aktivit strategického plánu rozvoje firmy, jehož cílem je upevnění pozice na trhu, zvýšení konkurenceschopnosti a navýšení tržního podílu.

Hlavními produkty společnosti jsou vysoce kvalitní elektromagnetické systémy a komponenty pro průmysl. Dále se firma zabývá výrobou hydraulických prvků a dílů pro průmyslové, medicinální a laboratorní zařízení. Do jejího portfolia patří i komponenty do různých strojů, například dřevoobráběcích či strojů na zpracování papíru, na výrobu obalů z fólií, na zpracování skla a do strojů pro potravinářský průmysl. A za zmínku bezesporu stojí i komponenty pro výrobu tlakových lahví.

„Náš strojový park sestává z 11 dlouhotočných CNC strojů, kde obrábíme Ø 4–42 mm a ze dvou strojů Mori Seiki, kde se obrábí Ø 30–80 mm z tyčového materiálu a Ø 30–355 mm v přírubové verzi,“ přibližuje podrobnosti Jan Šimůnek. „Pro výrobu nerotačních dílců je využíván CNC stroj Haas. Odmaštění výrobků probíhá v pračce SUMA WIR 44/OSK. Jakost dílců je kontrolována základními měřidly, digitálním výškoměrem, profil projektorem a souřadnicovým měřicím přístrojem Zeiss, který byl zakoupen v roce 2018. V roce 2019 jsme zakoupili stroj pro laserový automatický popis obráběných dílů. Těsně před vypuknutím koronavirové krize jsme uskutečnili vysokou investici. Zakoupili jsme linku pro průmyslové čištění obráběných dílců, čímž byla navýšena přidaná hodnota výroby.“

Mít zájem a učit se

V současné době dává firma Šimůnek práci celkem 35 zaměstnancům, od pozice obráběč kovů přes seřizovače, mistra výroby a dalším. „Lidé k nám přicházejí z různých profesí, ne všichni jsou vyučeni či vystudovaní v oboru kovovýroba a strojírenství,“ říká Jan Šimůnek. „Nicméně mladí lidé, kteří u nás zůstávají, mají zájem o obor a učení se novým věcem.“

Firma se soustředí na neustálé zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců. Proto investuje do odborných školení pro jednotlivé pracovních pozice. „Jedno z posledních školení proběhlo v rámci pořízení nového softwaru v roce 2019,“ říká Jan Šimůnek. „Jednalo se o školení systému SOLID WORKS a CAM WORKS. Zaměstnanci byli proškoleni jak v základním, tak v pokročilém rozhraní, konstrukci a modelování. Na základě získaných dovedností jsme pak mohli zefektivnit a urychlit výrobní a kontrolní procesy. Díky simulacím bylo totiž možné zajistit vyšší přesnost obrábění, kvalitněji a efektivněji využívat výrobní potenciál a strojový park, včetně zvýšené efektivity a preciznosti kontroly kvality. Naši lidé jsou nyní schopni vytvářet modely, sestavy, vlastní pohledy a exportovat data do nejrůznějších systémů.“

Management firmy pak tvoří lidé, kteří se zabývají logistikou výroby, skladovou logistikou, poptávkovým řízení, technologickými postupy a integraovaným systémem řízení.

Covid-19: před ním a po něm

Rozvoj firmy je však nutné uváženě financovat za pomoci spolehlivých partnerů. Finančními partnery firmy Šimůnek byly a jsou především ČSOB Leasing, ČSOB a Českomoravská záruční a rozvojová banka.

S ČMZRB spolupracujeme od roku 2017, kdy jsme pro projekt našeho rozšíření využili Program Expanze Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na základě Výzvy I,“ vzpomíná Šimůnek. „Další projekt Programu Expanze proběhl v roce 2018 a 2019. Díky těmto projektům byl zajištěn stabilní růst firmy, rozšiřování výrobních kapacit, zkvalitňování oddělení kontroly a růst přidané hodnoty vyráběných dílců. To umožnilo firmě pružně reagovat na poptávky a měnící se požadavky zákazníků. Díky těmto projektům jsme mohli též zakoupit 3D souřadnicový měřicí přístroj, a můžeme tak vyrábět i rozměrově náročnější dílce.“

Firmě Šimůnek se dařilo, zákazníci byli spokojeni, objednávek přibývalo. Bohužel, ani hylvátským strojařům, stejně jako celé naší zemi, i bezmála celému světu, se nevyhnula epidemie covid-19. „V důsledku opatření k zamezení šíření koronavirové infekce začalo docházet k opožděným platbám od odběratelů, což zapříčinilo nedostatek finančních prostředků pro platby dodavatelům, provozních nákladů, a především pro plnění mzdových nákladů za zaměstnance,“ rekapituluje Jan Šimůnek. „Současně došlo k omezení a následnému uzavření hutí v zahraničí a dodavatelé materiálu měli omezené skladové zásoby. Došlo tedy k nedostatku dostupného materiálu pro výrobu. Kvůli zajištění výrobního procesu, alespoň na omezené časové období, byla firma nucena se předzásobit velkým množstvím materiálu, který byl ještě dostupný, což bylo nákladově velmi náročné. Docházelo a stále dochází k problémům s logistikou, dopravou, a především s cenou materiálu, která se značně navýšila, což nepředvídatelně zvyšuje náklady firmy na výrobu. Produkce se následně prodražuje a opožďuje kvůli dodávkám materiálu.

Také zákazníci informovali svého dodavatele o očekávaném propadu odběrů o několik desítek procent, některé strojírenské firmy klesly na nižší provozní kapacitu, některé dokonce musely být dočasně uzavřeny. „Pokles objednávek se začíná již projevovat i v našem portfoliu, na základě prognóz odhadujeme propad o 20–30 %,“ konstatuje Šimůnek. „Všechny plánované investice byly pozastaveny. Další rekonstrukce firemních prostor byla zrušena a odložena na neurčito.“

Pro firmu i její lidi

Ve chvíli, kdy započala opatření k zamezení šíření koronavirové infekce, firma spustila hloubkovou kontrolu finanční situace. Jakmile začalo docházet ke zpožďování plateb, dodavatelé materiálu avizovali budoucí problémy s dodávkami a zákazníci již předpokládali pokles objednávek, firma Šimůnek začala neprodleně hledat možnost finanční podpory, která by zajistila chod firmy v případě dalšího prohlubování finančních problémů. Z médií Jan Šimůnek zjistil, že ČMZRB nabízí možnosti finanční podpory právě pro eliminaci dopadu pandemie. Vzhledem k výborným zkušenostem z předchozí spolupráce s ČMZRB se rozhodl program COVID, jak byl tento záchranný kruh pro české firmy nazván, neprodleně využít.

Dnes může Jan Šimůnek již hodnotit. Říká: „Využití programu COVID zajistilo firmě především jistoty. Jistotu budoucího chodu firmy, a především možnost udržet zaměstnance. Jistotu, že nebude nutné propouštět. Naopak firma je nyní ve fázi zavádění nových systémů a došlo k přijetí nových zaměstnanců, které bude možné ve firmě udržet. Dále jistotu, v případě nutnosti firmu uzavřít kvůli nařízení hygieny, popřípadě kvůli provozním důvodům a podobně, že firma bude schopna v určitém časovém horizontu tuto situaci finančně ustát. Dále bylo zabezpečeno, že bude možné pokrýt vyšší náklady na pořízení materiálu a bude možné i přes vyšší výrobní náklady uspokojit poptávku zákazníků.“

Ačkoli tedy letos jeho firma očekává propad o 20–30 %, neztrácí optimismus. „Již jsme pozastavili investice a nastavili jsme úsporný režim,“ konstatuje. „Očekáváme, že tento útlum bude trvat příští dva roky. Po tuto dobu se chceme zaměřit na reorganizaci firmy a pracovních procesů. Též se zaměříme na zkvalitňování technologie a výroby. Věříme, že díky spojení kvalitního vedení, šikovných a pracovitých lidí a podstatné finanční pomoci pro nás budoucnost bude opět znamenat úspěch na trhu i růst.“

Článek vyšel v časopise MM Průmyslové spektrum a na www.mmspektrum.com

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin