NRB

Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání

shutterstock_250016209
dotační příležitosti podpora podnikatelů
07.05.2019

Společně s agenturou CzechInvest zveme všechny podnikatele na Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání, který proběhne ve středu 29. května 2019 v Galerii Středočeského kraje v čase od 9:00 do 15:00.

V jeden čas na jednom místě všichni podnikatelé mají jedinečnou příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o podpoře podnikání ve formě finančních nástrojů, které poskytuje ČMZRB, nebo dotací z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Můžete získat informace o zdrojích dotací a finančních nástrojů, jakými jsou například OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a OP Životní prostředí. A můžete rovněž konzultovat produkty ČMZRB (tj. záruční a úvěrové programy, jako je např. Expanze, Úspory energie, Záruka 2015 až 2023 apod.), služby a projekty agentury CzechInvest, Technologické agentury ČR, agentury CzechTrade, Místní akční skupiny Lípa pro venkov nebo Úřadu práce a dalších.

Pozvánku a bližší informace o veletrhu v Kutné Hoře najdete zde.

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články