NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o podporu z programu ELENA

Businessman,Working,With,Modern,Devices,,Student,Boy,Using,Digital,Tablet

Municipality a veřejní zadavatelé

Při podání žádosti pro municipality a veřejné zadavatele (oblast EPC) postupujte dle těchto pokynů pro žadatele pro podporu z programu ELENA

Žádost (municipality a veřejní zadavatelé)
Příloha k žádosti (municipality a veřejní zadavatelé)
Čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištění vlastních zdrojů žadatele (municipality a veřejní zadavatelé)

Podnikatelé

Žádost (podnikatelé)

Jak žádost předložit

Žádost přijímají všechna obchodní místa. nebo ji lze zaslat na e-mailovou adresu [email protected], e-mailovou adresu příslušného obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.