NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o podporu z programu ELENA

Žádost a pokyny UB

Žádost

Žádost pro podnikatele
Žádost pro municipality a veřejné zadavatele

Jak žádost předložit

Žádost přijímají všechna obchodní místa. nebo ji lze zaslat na e-mailovou adresu elena@nrb.cz, e-mailovou adresu příslušného obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.