NRB

Změna ve způsobu předávání záručních listin

necktie-gd627865da_1280
Záruční listiny
24.08.2017

V návaznosti na novelu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinnou od 18. 8. 2017 odpadá povinnost uveřejňování některých smluv a jejich dodatků uzavřených s ČMZRB v Registru smluv.

Záruční listiny a jejich dodatky bude opět možno předávat příjemcům s nabytím účinnosti smlouvy či dodatku bezprostředně po jejich podpisu, jak bylo obvyklé před 1. 7. 2017.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

microphone-g9241bad8f_1280

Evropa jako investiční destinace

Předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Ing. Jiří Jirásek se dne 6. dubna 2016 zúčastnil konference v Bruselu s názvem „Evropa jako investiční destinace“, na které rovněž vystoupili předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker...