NRB

Změna ve způsobu předávání záručních listin

necktie-gd627865da_1280
Záruční listiny
24.08.2017

V návaznosti na novelu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinnou od 18. 8. 2017 odpadá povinnost uveřejňování některých smluv a jejich dodatků uzavřených s ČMZRB v Registru smluv.

Záruční listiny a jejich dodatky bude opět možno předávat příjemcům s nabytím účinnosti smlouvy či dodatku bezprostředně po jejich podpisu, jak bylo obvyklé před 1. 7. 2017.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

spolupráce 696×576

Jednání valné hromady ČMZRB

Dne 26. 4. 2016 se konalo jednání valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Akcionář banky, kterým je Česká republika, jenž je zastupována Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj...

hook-gffae5ce63_1280

Rozhodnutí akcionáře ČMZRB

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky dne 25. dubna 2017 byla schválena výroční zpráva za rok 2016 a změna stanov banky. Rok 2016 byl pro...