NRB

ČMZRB nabízí firmám snadnější přístup k zvýhodněnému financování

On,An,Electricity,Supply,Bill,There,Are,Three,Stacks,Of
bezúročný úvěr Expanze podpora podnikatelů
13.08.2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) rozšiřuje možnosti využití programu Expanze. Zvýhodněné financování z programu Expanze mohou podnikatelé od 11. srpna využít i k pořízení repasovaných nebo již používaných strojů a provozní záruky tedy mohou čerpat i bez nutnosti zavázání se k nové investici.

Program Expanze je dlouhodobě jedním z nejžádanějších produktů banky. Živnostníci, malí a střední podnikatelé jeho prostřednictvím mohou čerpat bezúročné úvěry na pořízení strojů, zařízení, technologií, nemovitostí a jejich rekonstrukci, licencí, software apod., nebo v případě, že nemají čím zaručit komerční úvěr, mohou na obdobný typ projektů získat zdarma od ČMZRB záruku. „Provozní záruka doposud musela přímo souviset s konkrétním investičním projektem a nešlo ji tedy poskytnout, pokud podnikatel zároveň nerealizoval novou investici. Po zrušení uvedené podmínky od jedenáctého srpna lze nově záruky přímo využít bez tohoto omezení například na zaručení provozního financování podnikatelů,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Zatímco bezúročný úvěr z programu Expanze je stále možné využít pouze na rozvoj firmy, tj. k financování projektů investičního charakteru, záruku z tohoto programu mohou živnostníci, malí a střední podnikatelé využít i k financování svých provozních potřeb, jako je například pořízení materiálu, zásob, mzdy, náklady na energie, nájemné či úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur. „Díky schválené aktualizaci Expanze může být ručení nově poskytnuto i těm projektům, které souvisí s pořízením např. repasovaných strojů nebo i jiných projektů, kterými chce podnikatel podpořit rozvoj a konkurenceschopnost či zvýšení technologické úrovně své firmy např. tím, že plánuje zavádění nových výrobků, změnu výrobního postupu firmy a podobně,“ doplňuje vyjádření banky Marian Piecha, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Konkrétní parametry programu Expanze-úvěry najdete zde a Expanze-záruky zde.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články