NRB

Řešení v oblasti internetu, boje se suchem a zpracování dřeva napadeného kůrovcem

Carpenter,Working,On,A,Sawmill,On,A,Wood,Manufacture
podpora podnikatelů program Expanze zvláštní podporované aktivity
03.09.2018

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se dohodly na dalším rozšíření programu EXPANZE. Součástí dlouhodobého majetku, jehož pořízením mohou malí a střední podnikatelé zvýhodněně financovat právě prostřednictvím tohoto programu, jsou od září také technologie související se zavedením a provozováním vysokorychlostního internetu a zpracováním dřeva zasaženého kůrovcem. A v reakci na sucho rovněž nové stroje a zařízení, které umožní efektivněji využívat vodu v průmyslu.

Program EXPANZE je určen na podporu rozvoje malých a středních podnikatelů formou bezúročných úvěrů až se sedmiletou splatností včetně možnosti odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Ty mohou být využity k financování investičních projektů realizovaných mimo region hlavního města Prahy. Prostředky je možné využít ke koupi strojů, zařízení a technologií různého druhu – může jít např. o obráběcí stroje, soustruhy, montážní linky, ale i chladící zařízení, skladovací boxy, řezací technologie, vysokozdvižné vozíky atp. A dále k výstavbě či rekonstrukci výrobních hal, skladovacích prostor, provozoven poskytujících služby apod.

EXPANZE vedle podpory internetu pomůže i v boji s kůrovcem a suchem
Od 17. září 2018 budou moci malí a střední podnikatelé tyto bezúročné úvěry využít také ke zvýhodněnému financování projektů, jejichž cílem je vybudovat či rozvíjet vysokorychlostní internet v ČR. Podporovány mohou být i projekty k budování NGA sítí v oblastech, které Český telekomunikační úřad vyhodnotil jako „černá“ a „šedivá“.

„Vzhledem k rostoucím rizikům spojeným s projevy sucha bude možné také programem EXPANZE zvýhodněně zafinancovat projekty, které podnikatelům z oblasti průmyslu umožní efektivně nakládat s vodou,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB a dodává: „Bezúročný úvěr pak budou moci podnikatelé využít i při pořizování strojů a zařízení sloužících ke zpracování kalamitního dřeva ze stromů napadených kůrovcem a na vybudování nebo rozšíření skladovacích prostor.“

Standardně jsou bezúročné úvěry z programu EXPANZE poskytovány ve výši 1 až 45 mil. Kč, a to až na 45 % způsobilých výdajů projektu. Minimálně 20 % financování pak musí poskytnout spolupracující komerční banka nebo leasingová společnost. ČMZRB k tomuto partnerskému úvěru poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků, a to až do výše 1 milionu korun. V případě projektů souvisejících s vysokorychlostním internetem, nakládání s vodou a zpracování kalamitního dřeva je jejich výše upravena na 650 tisíc až 60 milionů Kč a doba splatnosti prodloužena až na 10 let včetně odkladu splátek až na čtyři roky. Finanční příspěvek na úhradu úroků u komerčního úvěru je pak navýšen až na 1,5 milionu korun.

EXPANZE také k nákupu autobusů, přívěsů a dodávek
Program EXPANZE od září přináší změny i v oblasti dopravy. Doposud jím šlo financovat zpravidla pouze pořízení vozů užívaných na stavbě jako např. bagry, míchačky, jeřáby apod., a nákladních vozidel s víceúčelovou nástavbou. „Vzhledem k vysoké poptávce po zvýhodněném financování i dalších typů dopravních prostředků ze strany podnikatelů, jsme se s MPO domluvili tomuto požadavku vyhovět. Od září letošního roku tak mohou podniky bezúročným úvěrem z programu EXPANZE zafinancovat i minibusy, autobusy, kolejová vozidla, přívěsy a dodávky určené k podnikání aj.,“ přibližuje Jiří Jirásek.

Banka má v současné době uzavřenou spolupráci s 23 finančními společnostmi včetně ČSOB Leasing, která tuto úpravu podmínek programu hodnotí pozitivně. „Program EXPANZE, na jehož spolufinancování se naše leasingová společnost podílí od samého počátku, přináší našim klientům řadu výhod. To, že jim nyní budeme moci toto zvýhodněné financování nabídnout i při pořízení dalších druhů dopravních prostředků, jedině vítáme,“ říká Jan Kulhánek, Vendor Finance Director ČSOB Leasing.

Poskytnuto již přes miliardu korun
Program EXPANZE běží od 1. června 2017. ČMZRB do konce srpna 2018 prostřednictvím něho poskytla malým a středním podnikatelům bezúročné úvěry v objemu vyšším než 1 miliarda Kč a umožnila ve spolupráci s komerčním sektorem zafinancovat již více než 150 projektů, jejichž hodnota převyšuje hranici 2,3 miliardy korun.

Program EXPANZE je určen podnikům z oborů, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, cestovní ruch, maloobchod, velkoobchod, doprava, zdravotní a sociální péče a další služby. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je na něj vyčleněno celkově 8,8 mld. korun a podpořeno by jím mělo být do konce roku 2023 až 900 podnikatelských projektů.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články