NRB

Kapitál ČMZRB se zvýší o 500 mil. Kč

Bankovky EUR a CZK m
základní kapitál
03.11.2016

Dne 1. 11. 2016 proběhlo jednání valné hromady Českomoravské záruční rozvojové banky, a.s., na kterém bylo schváleno navýšení základního kapitálu banky o 500 mil. Kč. Základní kapitál banky bude nově činit 2 632 mil. Kč.

Nové akcie banky upíší stávající zástupci jediného akcionáře banky, kterým je Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podíl jednotlivých ministerstev na kapitálu banky zůstane i po navýšení beze změny.

Navýšení kapitálu banky umožní bance zvyšovat rozsah činnosti realizované na základě mandátu institucí České republiky nejen ve prospěch malého a středního podnikání, ale i dalších oblastí, ve kterých bude potřebné poskytovat podporu formou záruk či zvýhodněných úvěrů vyžadujících vázanost kapitálu banky.

Banka, díky protizáruce Evropského investičního fondu, podporuje v letošním roce získávání úvěrů pro malé podnikatele. S podporou záruk získalo 1500 malých podnikatelů úvěry ve výši 4 mld. Kč. Postupně roste i počet podpořených sociálních podnikatelů, kterým záruky ČMZRB napomohly získat úvěry ve výši 52 mil. Kč.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články