NRB

Jan Janota: Naše speciální stroje spolehlivě slouží po celém světě. V Mexiku vyrábí díly pro Teslu a Ford

GF Machinery linka na nanášení lepidla
provozní financování vyrovnání cash flow záruka
14.07.2023

Nuda v Brně? Posuďte sami. Brněnská firma GF Machinery vyváží 70 % své produkce a na globálním trhu soupeří s předními výrobci speciálních strojů a linek na zpracování technických vláken a pro automobilový průmysl. Každý její výrobek je jednoúčelový originál, vyvinutý a instalovaný u zákazníka na zakázku. Od objednávky do předání zakázky uplyne běžně 6 až 10 měsíců. Jak firma vyrovnává své cash-flow? „K překlenutí této doby využíváme M-záruku Národní rozvojové banky,“ říká Jan Janota, jednatel firmy.

Přání zákazníka je potřeba vyhovět

Většina zákazníků, především z autoprůmyslu, neposkytuje zálohy a i splatnosti faktur jsou poměrně dlouhé (60 až 90 dní). K překlenutí této doby tedy firma využívá M-záruku NRB, která byla ze strany ČSOB posouzena jako rozhodující zajištění pro poskytnutí provozního financování. To pak pomáhá ke srovnání cash-flow od okamžiku nákupu dílů (kdy se subdodavatelům již musí zaplatit) přes následnou montáž strojů nebo linek, jejich vývoz a konečně finální uvedení do provozu.

Většina strojů a linek není sériové povahy. I některé, které se zdánlivě opakují, chtějí zákazníci obměnit, přizpůsobit svým zvyklostem. I proto klade firma velký důraz na výzkum a vývoj svých výrobků. Uplatnění principů Industry 4.0 je zde samozřejmostí už dlouho (např. podle oskenování čárového kódu vstupního materiálu linka automaticky nastaví všechny parametry pro výrobu). Někteří zákazníci vyžadují i dokládání uhlíkové stopy při výrobě linek nebo zapojení do jejich vlastních auditů (např. EcoVadis), kde musí i GF Machinery vykazovat, jak dodržuje pravidla zaměstnávání, whistleblowingu a podobně – záležitosti, které se nyní teprve upravují jako povinnost od příštího roku pro velké firmy (ESG reporty).

Většina produkce jde na vývoz

Firma vyváží zhruba 70 % výrobků, a to do celého světa – Mexika, USA, Evropy, Číny. S celkovou globalizací se rozdíly stírají a vstup na nové trhy není jednoduchý. „Většinou nás doporučují nadnárodní majitelé našich evropských zákazníků, důležitá je i naše každoroční účast na specializovaných výstavách,“ popisuje situaci jednatel firmy. „Když jsme před dvaceti lety začínali, bylo ještě při některých jednáních patrné, že pocházíme z bývalého východního bloku, proto byl vyšší tlak na ceny… Dnes jsme již bráni jako součást EU, takže soupeříme s předními výrobci speciálních strojů jako kdokoliv jiný z unie. Musíme přesvědčit kvalitou, neobvyklým technickým řešením, cenou a servisem.“

Odměnou za skvělý zákaznický servis je pak firmě třeba to, že ve výrobních závodech Faurecie v Mexiku je instalováno už pět brněnských linek, na kterých se vyrábějí díly pro Teslu a Ford, nebo že výrobce operačních roušek Hartmann–Rico si u GF Machinery zadává nejen postupné repase svých starších linek, ale svěřuje do Brna i výrobu speciálních strojů pro zpracování netkaných textilií pro medicínské využití. Vývoj a výroba speciálních linek pro zpracování netkaných textilií v medicínském průmyslu (skládací, archovací linky, laminační linky pro výrobu operačních setů) je důležitou součástí činnosti firmy. Kromě již zmíněné společnosti Hartmann-Rico je významným zákazníkem například společnost Mölnlycke.

Mezi zákazníky brněnské firmy jsou i přední výrobci skleněných vláken, jako je třeba Johns Manville (USA) nebo Valmiera Glass Group (Lotyšsko). Pro tuto firmu zde vyvinuli a dodali, nedávno již potřetí, unikátní linku na chemické zpracování nasekaného skleněného vlákna. V oblasti automotive je velkým zákazníkem například již zmíněná firma Faurecia, pro niž za posledních sedm let bylo vyrobeno a dodáno zhruba 30 linek na nanášení lepidla na interiérové fólie automobilů (např. pro Teslu, Ford, Volvo, VW).

Recept na úspěch

Při svém založení v roce 2003 společnost GF Machinery plynule navázala na bohaté místní strojírenské tradice a zkušenosti – tehdejší koncern výrobců textilních strojů Elitex Brno byl založen v roce 1961. Od té doby bez přestání klade důraz na vlastní vývojové oddělení: mechanické, elektro, software. Jednotlivé díly se vyrábějí outsourcingem podle vlastních výkresů, v prostorách GF Machinery pak probíhá montáž a oživení, dodávka je zakončena u zákazníka finální montáží a uvedením do provozu.

Jan Janota k úspěšnému fungování firmy dodává: „U příležitosti našeho dvacetiletého výročí bychom chtěli poděkovat nejen všem zákazníkům a dodavatelům za důvěru, ale hlavně našim zaměstnancům, bez kterých bychom těchto úspěchů nemohli dosahovat. Je to pro nás zavazující i do budoucna.“

***

Článek vyšel v časopise Trade News a na itradenews.cz.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin

Záruka 2015-2023