NRB

Začal podnikat, protože chtěl výsledky výzkumu převádět do praxe

Raptech
COSME EFSI pořízení nové technologie pořízení vybavení provozovny záruka
27.10.2018

Stanislav Němeček se přes deset let věnoval výzkumné činnosti. Testoval materiály a zkoumal jejich degradaci. Práci miloval, ale vadilo mu, že se výsledky výzkumu nepřevádí do praxe. A taky měl trochu problém s respektováním autorit. Se svým kolegou proto v roce 2005 založil firmu Matex PM, která dnes v oblasti vývoje a aplikací laserových technologií patří mezi přední společnosti v Evropě. Rozdílné představy o jejím dalších směřování ale způsobily, že se jejich cesty v loňském roce rozešly. Vznikla tak společnost Raptech, díky níž se pan Němeček ocitl opět na startu.

První kroky nebyly zase až tak složité. Nově založené společnosti se podařilo získat prostory pro svou činnost díky podnikatelskému inkubátoru na Plzeňsku, prostředky na nákup vybavení do laboratoře a provozovny jí poskytla prostřednictvím střednědobého investičního úvěru Českomoravská záruční a rozvojová banka. První zakázky pak přišly díky kontaktům pana Němečka, který se v daném oboru pohyboval více než deset let.

Firma se zprvu zaměřovala pouze na prodej služeb. Testovala materiály a poskytovala poradenství strojařským firmám. „Jenže tento servis nabízely i různé výzkumné ústavy, které oproti nám mohly na svoji činnost čerpat dotace,“ přibližuje Stanislav Němeček. „Nebyli jsme schopni jim konkurovat cenou. Dokázali jsme ale firmám kromě informací, proč došlo k závadě na materiálu, říct, jak mají příště postupovat, aby již k poruše nedošlo. A díky této přidané hodnotě se nám dařilo zakázky získávat a uživit se,“ doplňuje pan Němeček.

Po pěti letech přišel růst

Zakladatelé firmy přesto přemýšleli, jak svoji činnost zaměřit dál, aby se dostali z tohoto nepříliš rovného konkurenčního prostředí a začali růst. „Hledali jsme novou technologii využívanou ve strojařině a narazili jsme na výkonové lasery. V České republice se povrchovým kalením materiálů laserovým paprskem, které prodlužuje životnost jejich povrchu, do té doby nikdo nezabýval, a tak jsme se do toho pustili my,“ přibližuje další směřování firmy Stanislav Němeček a dodává: „Trvalo nám sice asi dva roky, než jsme dokázali přesvědčit zákazníky, že jim ta technologie opravdu může pomoci. Pak se to ale zlomilo a my nevěděli, co dřív. Objem zakázek rostl, začali jsme stavět zákazníkům stroje na míru a otevřeli jsme pobočku v Ostravě.“

Během desetiletého působení na trhu se pětkrát stěhovali do větších prostor. V roce 2015 již zaměstnávali dvacet lidí a dosáhli ročního obratu 30 milionů korun. Společnost také získala ocenění Vodafone firma roku 2014 v Plzeňském kraji. A v ten okamžik nastal zlomový bod. Pan Němeček měl chuť dále firmu směřovat ke strojírenství a vývoji spojeného s aditivní výrobou, kdežto jeho společník se chtěl více zaměřovat na stavbu zařízení a robotizaci. „Domluvili jsme se proto, že společnost opustím a začnu od znovu,“ konstatuje Stanislav Němeček.

Společnost Raptech, která zahájila činnost v říjnu 2016, se zaměřuje na výrobu různých nástrojů, přípravků, forem a zápustek pro strojírenský průmysl a zároveň využívá např. pro repase materiálů laserové technologie. Navíc se zabývá aditivní výrobou, která umožňuje konvenční 3D tisk pomocí polymerů, jakož i tisk dílů z kovových prášků. „Způsobem, jakým to děláme, se lišíme od konkurence,“ upozorňuje na svoji přednost pan Němeček. Díky tomu se společnost také dostane k výzkumným projektům, na kterých spolupracuje s řadou výzkumných společností z celé Evropy.

Druhý start byl hladší

Přemýšlel jsem nějakou dobu, zda se mi chce víceméně začínat znovu od nuly. Poprvé jsem do toho tak nějak vletěl a moc jsem nepřemýšlel, co mě čeká. Všechno to přicházelo postupně a já jsem se za pochodu učil vést firmu, řešit ekonomiku a finance, řídit lidi, navazovat obchodní kontakty. A právě pak jsem si uvědomil, že když mě všechny ty zkušenosti stály tolik úsilí, že by byla škoda je teď nezužitkovat,“ popisuje své tehdejší myšlenkové pochody Stanislav Němeček.

Díky těmto zkušenostem věděl, co kde vyřídit a za kým jít. Začal opět tím, že si pronajal výrobní prostory, tentokrát na okraji Plzně v obci Kyšice, a zašel do ČMZRB, kde se mu podařilo získat dvě záruky k úvěrům na nákup strojů. „Nechtěl jsem čekat, až proběhne vypořádání podílů v bývalé firmě, a tak jsem se rozhodl, že budu pořízení technologií financovat z cizích zdrojů. Šel jsem již víceméně najisto, bylo to pro mě nejpřijatelnější řešení a díky své podnikatelské historii nebyl problém prostředky získat,“ líčí zakladatel firmy Raptech.

Jeho zkušenosti, osobní a obchodní kontakty mu také pomohly k prvním zakázkám. „Ze začátku jsem se toho bál, protože jsme se obrábění nikdy nevěnovali. Měl jsem proto v plánu objet všechny zákazníky, s nimiž jsem kdy spolupracoval, a představit jim, co teď dělám. Se startem firmy bylo ale tolik starostí, že jsem se k tomu ještě nedostal. Naštěstí, asi díky dřívějšímu úsilí, zakázky začaly přicházet samy a výroba se zaplnila tak nějak samospádem,“ říká pan Němeček.

Menší firma a vysoká přidaná hodnota

Na začátku letošního roku, to znamená po třech měsících své existence, společnost Raptech zaměstnávala šest lidí a začala hledat další, aby mohla zahájit dvousměnný provoz. Pokud vše půjde současným tempem, lze očekávat, že se firma k 30 milionovému ročnímu obratu, kterého v roce 2015 dosáhla firma Matex PM, propracuje za tři roky. „Pokud to půjde pomaleji, tak by se to mohlo stát během pěti let,“ prozrazuje své prognózy Stanislav Němeček.

Nechci vybudovat firmu, která bude zaměstnávat stovky lidí. Rád bych měl do budoucna tak 20 až 30 šikovných zaměstnanců, kteří si budou vycházet vstříc a vytvoří příjemné pracovní prostředí. Není to sice asi úplně běžný podnikatelský záměr (běžné je maximalizovat zisk), ale vybudovat takovéto zázemí pro ty, co tu budou pracovat, je pro mě nesmírně důležité,“ dodává majitel firmy Raptech. Jeho dalším snem je pak postavit vlastní moderně vybavenou provozní halu s laboratořemi, která by odpovídala evropským standardům, a ve své činnosti se chce zaměřit hlavně na takové aktivity, které budou mít vyšší přidanou hodnotu.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin

Záruka 2015-2023