NRB

Město Kladno se plánuje vrhnout do EPC a uspořit za energie

ELENA Kladno UB
EPC projekt komplexní příprava projektu poradenství úspory energie
21.01.2022

Město Kladno se jako jedno z prvních rozhodlo čerpat poradenství, které poskytuje NRB v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). Program ELENA využije na přípravu realizace opatření na zvýšení energetické účinnosti u městských objektů, jako jsou zejména školská zařízení (mateřské, základní a speciální školy), aquapark, sportovní hala a některé budovy magistrátu. Celkově je do projektu zahrnuto 23 objektů čítajících dohromady 56 budov.

„Renovace budov je pro nás klíčovou prioritou v kontextu transformace města s ohledem na čistou, inovativní a odolnou energetiku. Tato oblast je integrální součástí naší vize a také strategie pro udržitelnou energetiku a klima, kterou město Kladno na zastupitelstvu schválilo v červnu 2021,“ vysvětluje David Škorňa, který se podílí za město Kladno na přípravě projektu, proč se město rozhodlo investovat do renovace budov.

EPC model vyhrál hlavně proto, že je žadatel smlouvou s ESCO firmou v silné a bezpečné pozici. Zhotovitel garantuje dosaženou úsporu a zároveň rozpočet města není zatížen úvěrem, protože se realizace postupně splácí z dosahovaných úspor.

Díky službám od NRB město výrazně sníží náklady spojené s přípravou projektu. „Program ELENA je zajímavý v rovině financování, 90 % nákladů na poradenství je hrazeno z prostředků EIB a žadatel se podílí na financování projektu pouze deseti procenty. Dalším a neméně zajímavým aspektem je samotný rozsah poradenství, který zahrnuje i přípravu (či ověření z předchozí fáze, neboť máme za sebou celkovou analýzu budov) podkladů za jednotlivé budovy vč. posudků, technické dokumentace či žádosti do výzev v rámci OPŽP a také asistenci při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele,“ vyzdvihuje klady programu David Škorňa a dodává: „Nemáme tolik zkušeností se spoluprací s bankovním sektorem a byť je NRB specifickou bankou, komunikace v rámci přípravy administrativní části s ní byla velmi profesionální a otevřená.“

Dalším krokem nyní bude vysoutěžení konkrétních poradenských firem, které mj. vypracují analýzu vhodnosti daných objektů pro EPC a navhrnou úsporná opatření a následně zpracují žádost o dotaci z OPŽP. Tato fáze bude trvat cca 13 až 15 měsíců. Následně dojde k vysoutěžení ESCO firmy a samotné realizaci daných opatření.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin