NRB

Karel Řepa: Obměna technologií nikdy nekončí

RETRE technologie
bezúročný úvěr fotovoltaika tepelný výměník úspory energie
27.06.2023

Již Tomáš Baťa říkával „lidem myšlení, strojům dřinu“ a ve své firmě zavádění moderní techniky plně podporoval. Stejnou cestou se vydala i třeboňská firma RETRE – prádelna a čistírna, která dnes díky inovační strategii disponuje nejmodernějším strojním zařízením v oboru. „V loňském roce jsme za pomoci Národní rozvojové banky a programu Úspory energie instalovali nový zdroj páry a navýšili jsme výkon naší fotovoltaické elektrárny,“ popisuje poslední investici spolumajitel firmy Karel Řepa.

Jak vybudovat moderní podnik

Historie prádelny a čistírny v Třeboni sahá do sedmdesátých let minulého století, kdy zde byla postavena průmyslová prádelna. Na tuto tradici navázali noví majitelé v roce 2001. Objekt koupili a zahájili generální rekonstrukci. „Technický stav budov byl uspokojivý, ovšem stav strojního zařízení katastrofální. Začali jsme s jeho postupnou obnovou, která nikdy nekončí. Pro firmu byly podstatné první dva roky, kdy jsme nejdříve nahradili zastaralý zdroj páry na LTO novým zařízením na plyn a poté jsme začali postupně nahrazovat parní spotřebiče, tedy žehliče a sušičky, plynovými.“

V současné době disponuje RETRE – prádelna a čistírna nejmodernějším strojním zařízením v oboru, které umožňuje zpracovat přibližně 1000 kilogramů prádla za hodinu. Firma má 23 kmenových zaměstnanců a 15 agenturních pracovníků. Ti zpracovávají přímo v Třeboni prádlo pro hotely, lázně, ubytovací a zdravotnická zařízení v jižních a středních Čechách i v Praze. Použití těch nejmodernějších praček, sušiček a žehlicích linek v kombinaci s kvalitními a šetrnými pracími prostředky životnost prádla několikanásobně prodlužuje. „Hospodářské výsledky prvních tří měsíců letošního roku ukazují, že se z hlediska obratu i objemu zpracovaného prádla dostáváme na úroveň předcovidového roku 2019,“ popisuje aktuální situaci jednatel firmy.

Jak zajistit dlouhodobě udržitelný provoz

Ve své politice kvality se firma zavazuje k neustálému zlepšování zavedeného systému a doslova uvádí, že zlepšování kvality chápe jako stálý a systematický proces. Provoz prádelny je energeticky náročný, proto zde velký smysl dávají investice do úsporných opatření – tím více pak při dnešních cenách energií, nicméně nejen z hlediska finančních úspor, ale i z hlediska ochrany životního prostředí. Proto ve firmě před osmi lety instalovali tepelný výměník, který využívá tepelnou energii z odpadních vod, a fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 30 kWp.

V loňském roce firma čerpala od Národní rozvojové banky bezúročný úvěr z programu Úspory energie na výměnu stávajícího zdroje páry a rozšíření FVE – fotovoltaické elektrárny o dalších 70 kW instalovaného výkonu. U dotačních projektů je obecně zájemce konfrontován s několikanásobně větší časovou náročností z důvodu složité administrativy, svou zkušenost s čerpáním však Karel Řepa popisuje takto: „U NRB je celý proces výrazně kratší, tím pádem realizace úspor rychlejší. Při dnešní nestabilitě cenových vstupů materiálů, energií a podobně tak navíc pořídíte požadované zařízení levněji. Do třetice všech výhod spolupráce s NRB bych uvedl, že se jedná o bezúročný úvěr, a při dnešních úrokových sazbách komerčních bank se dá konkrétní finanční úspora snadno vyčíslit.“

Vize do budoucna? I úspory energií budou pokračovat

Pokud firma neví, kam směřuje, těžko nějakého cíle dosáhne. Jak vyplývá ze slov majitele, v RETRE – prádelně a čistírně o své budoucnosti představu mají, a to velice konkrétní: „V principu se dá říci, že pořízená moderní zařízení splácejí sama sebe tím, že snižují spotřebu energie nebo ji v případě fotovoltaiky dokonce sama vyrábějí. Také z důvodu rychlého administrativního zpracování a dobré komunikace s pracovníky NRB máme již podanou žádost na další projekt v rámci úspor energií. Jedná se konkrétně o instalaci dalších 50 kW FVE a o výměník z odpadního tepla, jímž budeme předehřívat vodu do kontinuální prací linky.“

S Karlem Řepou se shodneme v tom, že i v té nejtechnologičtější době nakonec hlavní roli hraje lidský faktor. „Většina nám podobných provozů již má novou technologii také a prádlo ošetřuje i podobnými prostředky. Jediný a podstatný rozdíl je v přístupu k zákazníkovi, podřízení se jeho požadavkům a nepřetržité komunikaci s ním. K tomu všemu musí přispívat celý tým zaměstnanců, což se nám, věřím, úspěšně daří. Ještě bych ale dodal, že pro každou firmu je důležitá předvídatelnost prostředí, ve kterém se pohybuje, a já věřím, že se ekonomická situace začíná stabilizovat tak, abychom mohli začít plánovat jak v krátkém, tak i delším horizontu.“ 

***

Článek vyšel v časopise Trade News a na itradenews.cz.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin