NRB

Město Děčín se plánuje pustit do EPC a uspořit náklady za energie

ELENA Děčín UB
EPC projekt komplexní příprava projektu poradenství úspory energie
21.01.2022

Dalším městem, které se rozhodlo čerpat poradenství ELENA od NRB, je Děčín. Využije jej na přípravu realizace opatření na zvýšení energetické účinnosti u městských objektů, jako jsou mateřské a základní školy, městské divadlo, knihovny, dům dětí a mládeže, sportovní areál a zimní stadion. Celkově je do projektu zahrnuto 17 objektů čítajících dohromady 59 budov.

Město se rozhodlo pro renovaci budov mimo jiné z důvodu úspory nákladů a nižších emisí. „Hlavním přínosem tohoto projektu bude zhodnocení objektů, úspora energií, snížení finančních nákladů a méně vyprodukovaného CO2. Od projektu si slibujeme také rychlejší realizaci renovace budov,“ vysvětluje primátor Jiří Anděl důvody, proč se město rozhodlo investovat do tohoto projektu. Model EPC město zvolilo proto, že jde o komplexní službu, při které poskytovatel energetických služeb provede energeticky úsporná opatření a po stanovenou dobu garantuje smluvně dosaženou úsporu. Při nedodržení garantované úspory je poskytovatel služeb tento rozdíl nucen uhradit z vlastních prostředků. Náklady na realizaci projektu jsou spláceny postupně z dosažených úspor a není tím zatížen rozpočet města. Město pak může tyto finanční prostředky použít na jiné investice.

Pro poradenství z programu ELENA se město Děčín rozhodlo zejména z důvodu, že nabízí komplexní pomoc a uspoří mu finanční prostředky. „Hlavním přínosem je komplexní pomoc při přípravě energeticky úsporných opatření včetně podání žádosti o spolufinancování z OPŽP a úhrada 90 % nákladů spojených s přípravou projektu. Dalším velkým přínosem je zhodnocení objektů a vytvoření lepších podmínek v nich,“ doplňuje primátor města.

Podobně jako u města Kladna dalším krokem bude vysoutěžení konkrétních poradenských firem na jednotlivé objekty města zahrnuté do projektu renovace a navržení konkrétních úsporných opatření pro ně. I v tomto případě 90 % nákladů za přípravu EPC projektu zaplatí program ELENA.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin