NRB

Znojmo je dalším městem, které spolu s NRB chystá energeticky úsporné projekty

Znojmo UB
EPC projekt komplexní příprava projektu poradenství úspory energie
27.12.2022

Znojmo letos uzavřelo smlouvu s Národní rozvojovou bankou o pomoci s přípravou energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. Projekt je poměrně čerstvý, a navíc ve stadiu přípravy. Jeho výsledkem by měly být především úspory – finanční, energetické i emisní.

Rozhovor vyšel v časopise Moderní obec č. 10/2022.

***

Požádali jsme starostu města Znojma Ing. Jakuba Malačku, MBA, zda by projekt našim čtenářům aspoň ve stručnosti představil.

„Na úvod bych chtěl uvést, že Národní rozvojová banka nám poskytla 90procentní dotaci právě na přípravu energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. Dotace pomůže s financováním úvodního poradenství, zpracováním analýzy vhodnosti vybraných objektů, zpracováním zadávací dokumentace a organizací zadávacího řízení pro výběr dodavatele, případně také zpracování dokumentů pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na zateplení příslušných objektů. Takže pomoc je to opravdu velká.“ To jsou slova starosty města.

Nové věci a opatření se často nerodí snadno, provází je mnoho překážek. Jak nápad na realizaci projektu vznikl, kdo byl jeho průkopníkem a hnacím motorem?

Dlouhodobě se ve vedení města snažíme o snižování provozních nákladů a samozřejmě i o vytváření energetických úspor. Nad EPC metodou jsme již nějakou dobu přemýšleli, ale v momentě, kdy jsme se dozvěděli, že je možno navíc získat dotaci od Národní rozvojové banky (NRB), bylo jasné, že touto cestou budeme chtít jít. Souhlasilo s ní nejen celé vedení, ale i zastupitelstvo.

Rozhodnutí bylo pod tlakem okolností tedy kvůli finančním úsporám, nebo spíše díky ideálům a celkovému směřování k trvalé udržitelnosti? Jinými slovy, kvůli životnímu prostředí?

Životní prostředí a udržitelnost je pro nás ve Znojmě velmi důležité téma. Aktuální situace si žádá rychlé kroky a řešení. Takže to spíše uspíšilo naše jednání. Není to ovšem jediný krok, který jsme učinili k vyšší energetické soběstačnosti.

V kolika objektech se budou realizovat úsporná opatření a jaká konkrétně?

Pro aplikace EPC bylo vytipováno 14 budov ve vlastnictví města, mezi kterými jsou administrativní budovy města Znojma, sportovní zařízení, školy, domy zvláštního určení a další zařízení občanské vybavenosti.

Co by ta opatření měla přinést, zlepšit a s jakou dobou návratnosti? Samozřejmě, teď je projekt ve fázi příprav, těžko odhadnout přesně úspory, ale jaký má být cílový stav?

Opatření přinesou díky investicím do úsporných opatření především snížení spotřeby. Bohužel dobu návratnosti vám nyní neřeknu, protože ta se odvíjí právě od míry investic, což zatím nemáme spočítáno. Jedná se ale o komplexní investici do budov. Tedy výměny zdrojů tepla a ohřevu teplé vody, osvětlení, rekuperace, chlazení, modernizace/rekonstrukce rozvodů, zateplení atd.

Jak byste hodnotil dosavadní spolupráci s bankou – NRB?

Spolupráce je na velmi vysoké úrovni a jsem moc rád, že se nám podařilo ji takto navázat. Navíc nám NRB vybrala „projektantskou firmu“, kterou je Technická univerzita Ostrava. Je to opět instituce, v níž

máme velikou důvěru, zejména v její nezávislost a odbornost.

Možná je to předčasná otázka, jste teprve na začátku. Přesto se zeptám, zda na základě dosavadních zkušeností byste NRB doporučil i dalším obcím, které by se chtěly do podobných aktivit pustit?

Určitě ano. Skutečně ta pomoc není jen finanční, ale i odborná, což je veliký přínos.

Jaké jsou vaše nejbližší plány v energetice, co chystáte pro další období?

Opatření je hned několik. V pondělí 12. 9. jsme uspořádali celorepublikovou konferenci, která otevřela otázku fotovoltaiky v památkově chráněných územích, zpracováváme studii na využití tzv. štěpky ve vybraných kotelnách v objektech ve vlastnictví města a ve středu 14. 9. jsme podepsali memorandum se společností FCC Česká republika. Společným cílem je prověřit možnost vybudování základny pro výrobu tuhého alternativního paliva z energeticky využitelných odpadů a jeho využití jako jednoho z budoucích zdrojů pro výrobu tepla ve Znojmě. Plánů máme tedy hodně.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin