NRB

Speciální fond OP PIK pomůže s regenerací ostravských brownfieldů

ostrava brownfield 1
brownfield fondové financování
18.06.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČMZRB investiční, a.s., připravuje nový finanční nástroj Brownfield fond OP PIK pro malé a střední podniky. V něm budou investovány prostředky do regenerace a revitalizace brownfieldů na Ostravsku prostřednictvím vybraných finančních zprostředkovatelů. Spuštění podpory se očekává v první polovině příštího roku.

„Brownfield fond je prvním krokem pro podporu fondového financování v České republice. Na podobném principu je založen rovněž připravovaný Národní rozvojový fond,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

 „V rámci programu Nemovitosti OP PIK chceme podpořit zvýhodněným návratným financováním projekty, které přemění brownfieldy na moderní podnikatelskou infrastrukturu, která bude sloužit malým a středním podnikům,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Finanční nástroj je po vzoru dalších zemí realizován v modelu tzv. fondu fondů ve správě ČMZRB investiční, která v otevřeném výběrovém řízení vybere profesionální finanční zprostředkovatele se zkušenostmi z nemovitostní i investiční oblasti. Ti budou následně řídit investice do jednotlivých projektů regenerace brownfieldů a jejich výběr. Výběrové řízení na finanční zprostředkovatele skončilo minulý týden.

Fond fondů je realizován na základě dohody mezi MPO a ČMZRB investiční, a.s., která byla uzavřena v březnu letošního roku. Z OP PIK bylo v rámci kapitoly integrovaných územních investic (ITI) Ostravska pro Fond fondů vyčleněno 497 250 000 Kč. Navazuje na úvěrový finanční nástroj JESSICA na Moravskoslezsku, který podpořil regeneraci několika brownfieldů v regionu.

„Podpora dostupná z Brownfield fondu bude mít formu juniorního mezaninového úvěru se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Juniorní úvěr by měl umožnit realizátorovi projektu získat rizikové kvazi-kapitálové financování, které doplní jeho vlastní kapitál a umožní následné získání seniorních bankovních úvěrů na zbytek nákladů projektu,“ říká Ondřej Ptáček, předseda představenstva ČMZRB investiční, a.s., a dodává: „Zvýhodněná sazba úvěru pak umožní uspořit finanční náklady projektu a zvýhodnit ekonomiku regenerace brownfieldu oproti výstavbě na zelené louce.“

Podrobné informace k výběrovému řízení jsou k dispozici na webových stránkách ČMZRB investiční.

Organizační schéma Fondu fondů – Brownfield fond


Související články:

28. 05. 2020: ČMZRB investiční vypsala výběrové řízení na správce fondu

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

ostrava brownfield 1

ČMZRB pomůže revitalizovat ostravské brownfieldy

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pomůže přeměnit ostravské brownfieldy na moderní podnikatelská centra. Nový program, který spustila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), pomůže financovat revitalizaci přibližně šesti...