NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o Záruku Energie z programu Expanze

Žádost a pokyny UB

Z důvodu naplnění alokace programu Expanze-záruky byl dne 9. 12. 2022 pozastaven příjem žádostí o tuto formu podpory.

Žádost a povinné přílohy:

Žádost o Záruku Energie
Příloha PEX – Projekt
Kopie uzavřené úvěrové smlouvy

Povinné přílohy k žádosti, které je možné doplnit později:

Právnické osoby:
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha DCX – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)
+ vlastní účetní závěrka za poslední dvě uzavřená období

Fyzické osoby (živnostníci):
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha DCX – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)


Jak žádost předložit?

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.