NRB

Rozhodnutí akcionáře ČMZRB

hook-gffae5ce63_1280
výroční zpráva
28.04.2017

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky dne 25. dubna 2017 byla schválena výroční zpráva za rok 2016 a změna stanov banky.

Rok 2016 byl pro banku klíčový. Vláda na podzim minulého roku rozhodla svým usnesením o budoucím vývoji banky, když uložila Ministerstvu průmyslu a obchodu a dalším ministerstvům připravit projekt transformace na národní rozvojovou banku, což potvrzuje postupně rostoucí význam jak banky, tak finančních nástrojů v realizaci opatření hospodářské politiky státu. Akcionář banky v loňském roce rovněž rozhodl o navýšení základního kapitálu o půl miliardy korun a byly uzavřeny obchody v celkovém objemu 9 miliard korun.

Plné znění výroční zprávy za rok 2016 najdete zde.

Akcionář zároveň jmenoval dva nové členy výboru pro audit, Pavla Závitkovského a Tomáše Hlivku, kteří nahradili pány Dorušku a Szurmana. Pavel Závitkovský se rovněž stal novým členem dozorčí rady.

Pavel Závitkovský má mnohaleté auditorské zkušenosti ze společnosti KPMG, kde zastával pozici partnera společnosti. Patří mezi zakladatele Komory auditorů ČR. V letech 1998 až 2001 působil ve funkci předsedy dozorčí komise Komory auditorů ČR. V období 2001 až 2003 pak zastupoval Český institut interních auditorů na pozici viceprezidenta.

Také Tomáš Hlivka má s řízením rizik a interním auditem bohaté zkušenosti. Problematice se věnuje již více než dvacet let. Pracoval na různých pozicích ve společnostech GE Capital Bank, ING Bank či Komerční banka. Od srpna 2016 působí jako Senior Manager v interním auditu společnosti Vodafone.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články