NRB

Daňový doklad

Výkladový slovník UB
Specifický typ externího účetního dokladu splňující náležitosti dle zákona o účetnictví a rovněž závazné náležitosti daňového dokladu podle § 26 zákona o dani z přidané hodnoty. Typy daňových dokladů: faktura (běžný daňový doklad), paragon (zjednodušený daňový doklad), splátkový kalendář, daňový dobropis aj.