NRB

Úspěšná strategie made in Zlín

ZPS UB
bezúročný úvěr OPPIK pořízení nové technologie strukturální fondy EU
01.11.2021

Kořeny české firmy ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE sahají až ke známým Baťovým závodům. Již tehdy bývala garantem pro české technické normy v oblasti fréz. Po krizovém období přešla společnost v roce 2002 do rukou nového vedení a nejen že se na trhu dokázala udržet, ale i pravidelně expandovat a získat si pozici velkého hráče v oboru na českém i evropském trhu. Jak společnost funguje a jakou taktiku volí při zajišťování finančních prostředků potřebných pro svůj růst, o tom jsme si povídali s finančním ředitelem Ondřejem Palátem.

Pravidelné investice jako předpoklad růstu

Každá investice do strojního vybavení posouvá hranici výrobních možností, což přináší benefity ve formě rozšíření portfolia vyráběných produktů nebo zefektivnění výroby. Chce-li být firma úspěšná dlouhodobě, je třeba do nové strojní infrastruktury investovat pravidelně, což potvrzují i slova Ondřeje Paláta: „Naše společnost dlouhodobě vytváří kladné cash flow, které nám umožňuje realizovat každoroční investice ať již do strojního vybavení, nebo do zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Já sám jsem do firmy nastoupil v turbulentní covidové době, která výsledky naší firmy poznamenala – nikoli však tak výrazně, jak jsme se původně obávali. Nyní před námi stojí další výzva, a to popasovat se s rostoucími cenami vstupů, zejména energií. Věříme však tomu, že se stabilním portfoliem zákazníků a uměřenou investiční politikou máme zajištěný dobrý předpoklad budoucího růstu.“

Nové frézovací centrum

Akciovou společnost tvoří tři divize: Nástroje, Kalírna a nově Obrábění. Vybudování letos vzniklé divize Obrábění představuje pro firmu významnou investici ve výši zhruba 15 milionů korun na nákup nejmodernějších CNC strojů a speciálního dotykového měřicího přístroje, díky němuž lze dosahovat vyšší míry přesnosti a přesnějšího ověření kvality frézovaných dílů. Nově pořízené frézovací centrum umožňuje přípravu některých polotovarů finálních výrobků efektivnějším způsobem než doposud.

„Pořízení nového CNC frézovacího centra má pro naši společnost hned několik výhod,“ doplňuje Ondřej Palát. „Kromě již zmíněných nám tato nová technologie umožňuje provádět v praxi funkční zkoušky našich výrobků a operativnější vývoj nových fréz. Motivací k vybudování nové divize nám mj. byly požadavky našich zákazníků, kteří se na nás obraceli s tím, zda jako výrobci frézovacích nástrojů neposkytujeme také služby frézování dílů.”

Ověřený partner na poli investic

Výše investované částky i ostatní parametry splňovaly podmínky Národní rozvojové banky (NRB) k čerpání bezúročného úvěru v rámci programu EXPANZE. Díky dobrým předchozím zkušenostem s touto bankou se s ní firma rozhodla spolupracovat i v tomto případě. „Poprvé nám spolupráci s NRB doporučil ČSOB Leasing ve Zlíně, který nám dlouhodobě poskytuje úvěrové financování strojního vybavení,“ vysvětluje finanční ředitel. „Ten za nás také předpřipravil podstatnou část žádosti. Na první pohled totiž formulář může vypadat strašidelně, ale nakonec zjistíte, že vlastně neobsahuje nic, co by nebylo stejně nutné spočítat nebo si promyslet, když investiční projekt plánujete. A jakmile společnost jednou procesem projde, reportovací povinnosti se pak již nenásobí. I proto je toto druhý projekt, který financujeme ve spolupráci s NRB, a předpokládáme, že není poslední. Spolupráci s NRB můžeme doporučit každému, kdo splňuje dané podmínky programu a zamýšlí investiční projekt s úvěrovým financováním splňujícím minimální částku.“

Jak si vychovat mladé zaměstnance

„Na svou historii jsme ve firmě pyšní a stejně jako náš předchůdce Baťa i my si uvědomujeme, že bez správných zaměstnanců nevybudujeme nic. Nedostatek pracovníků a mladých lidí, kteří by technické obory studovali, sledujeme bohužel již delší dobu. Práce u nás je navíc poměrně specifická, jelikož naše produkty jsou vyráběny broušením, které není na první pohled tak atraktivní jako klasické obrábění.

Spolupracujeme s více školami. Například ve spolupráci se Střední průmyslovou školou polytechnickou ve Zlíně jsme vytvořili společné školicí středisko, abychom mohli nadějné absolventy seznámit s prací u nás a získat jejich zájem. A že to má smysl, dokazuje i příklad jednoho z členů představenstva a zástupce vedoucího divize Nástrojů Ing. Ondřeje Beneše. Začal u nás pracovat při vysokoškolském studiu jako brigádník. Po ukončení školy přešel do zaměstnaneckého poměru a velmi rychle se vypracoval do vedoucí pozice,“ uzavírá Ondřej Palát.

Článek byl publikován v časopise Trade News a na itradenews.cz

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin